Door Maarten van Dijk op 1 juni 2016

Stichtse Vecht laat inwoners te lang wachten op omgevingsvergunning

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht heeft verzocht om het onderwerp verlening van omgevingsvergunningen te agenderen voor de raadscommissie Fysiek Domein op 7 juni a.s.

Aanleiding hiervoor is dat de PvdA-fractie zich zorgen maakt over de verlening van omgevingsvergunningen in Stichtse Vecht. De PvdA vindt dat inwoners te lang moeten wachten op een omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld een dakkapel, uitbouw of bouw van schuur. De gemiddelde doorlooptijd voor in 2015 verleende vergunningen voor een reguliere procedure is ongeveer 11 weken. In 2016 is de gemiddelde doorlooptijd van verleende vergunningen opgelopen tot circa 13 weken. Op grond van wet- en regelgeving zou op een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnen 8 weken moeten worden beslist.

PvdA-fractievoorzitter Maarten van Dijk: “In 2016 zijn al meer dan 10 omgevingsvergunningen van rechtswege verleend. Het van rechtswege verlenen van een vergunning gebeurt bij het niet tijdig beslissen door de gemeente. Verder valt het ons op dat de beslistermijn voor omgevingsvergunningen met grote regelmaat door het College wordt verlengd. Uit oogpunt van een goede en snelle dienstverlening aan onze inwoners stelt ons dit niet gerust.”

Tijdens de behandeling in de raadscommissie Fysiek Domein op 7 juni wil de PvdA stil staan bij de volgende punten:

  1. De oorzaken van het van rechtswege verlenen van omgevingsvergunningen en de verlenging van beslistermijnen
  2. De maatregelen die door het College zijn getroffen en nog worden getroffen om het van rechtswege verlenen van vergunningen te voorkomen
  3. De wijze waarop we de dienstverlening (w.o. de dooplooptijden) aan burgers en ondernemers die een omgevingsvergunning aanvragen kunnen verbeteren

Om de dienstverlening aan burgers en ondernemers die een omgevingsvergunning aanvragen te verbeteren en een flinke impuls te geven (excellente dienstverlening) ziet de PvdA graag dat dat de volgende voorstellen worden verkend/ uitgewerkt:

  • Het werken met flitsvergunningen in Stichtse Vecht: een flitsvergunning maakt het mogelijk eenvoudige vergunningen, zoals voor een dakkapel, na 1 werkdag af te geven.
  • Screening vooraf of stukken voor een omgevingsvergunning compleet zijn (in 1 keer goed principe). Nu blijkt dat in veel gevallen aanvullende stukken nodig zijn; hoe voorkomen we dit?
  • Het proces van vergunningverlening screenen op efficiëntie en effectiviteit mede uit oogpunt van deregulering. Wat kan er beter en eenvoudiger? Hoe kan afhandelingstermijn van vergunningaanvragen worden teruggebracht?
  • Klanttevredenheidsmeting naar de dienstverlening op het terrein van vergunningverlening (naar voorbeeld van de gemeente Utrechtse Heuvelrug).

 

Bijlagen:

Maarten van Dijk

Maarten van Dijk

Maarten van Dijk (1980) woont in Maarssenbroek en is Business Controller bij de gemeente Amsterdam. Heeft zijn sporen verdiend als beleidshoofd en adviseur in het sociaal domein en de bedrijfsvoering. Hij is sinds maart 2014 raadslid en fractievoorzitter van de PvdA Stichtse Vecht en beschikt over ruime politieke ervaring als raadslid in de voormalige gemeente

Meer over Maarten van Dijk