14 november 2016

PvdA Stichtse Vecht wil meer transparantie over lokale regelgeving

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht is van mening dat lokale visiedocumenten, beleid(skaders), verordeningen en beleidsregels niet helder en transparant zijn terug te vinden via de website van de gemeente Stichtse Vecht (www.stichtsevecht.nl). Daardoor ontbreekt het de inwoners, ondernemers en professionals aan aanvullende mogelijkheden om mee te denken met dit beleid en is er geen volledige informatie van de regels die gehanteerd worden.

PvdA-raadslid Els Swerts: “Het is onbegrijpelijk dat alle regelingen die gelden voor het bestuur wel rechtstreeks een plaats hebben op de website van de gemeente, maar de regelingen die over de inwoners gaan niet. De website dient juist voor de inwoners te zijn.” Iedereen dient volgens de PvdA helder en transparant en volledig geïnformeerd te worden. Een samenvatting kan geen vervanging zijn van de volledige regels.

“Ondernemers, professionals en inwoners hebben de volledige regels nodig om op de hoogte te zijn van hun rechten, plichten maar ook van de mogelijkheden om in bezwaar te gaan en dienen de regels gemakkelijk te kunnen vinden. Dat is nu niet het geval.”, aldus raadslid Els Swerts.

In de raadsvergadering van dinsdagavond 15 november komt de PvdA-fractie, samen met de fractie van Stichtse Vecht Beweegt, met een motie om alle belangrijke documenten rechtstreeks en helder een plaats te geven op de website van de gemeente Stichtse Vecht zoals veel omliggende gemeenten dat doen.

De motie is hier te downloaden.