3. Duurzaamheid – Het kan groener
Verkiezingsprogramma 2022-2026

3. Duurzaamheid – Het kan groener

Onderdeel van

Verkiezingsprogramma

Het klimaat verandert en de aarde wordt warmer. Nu al merken we de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme hitte, heftige regenbuien of langdurige droogte.

Niets doen kan niet meer. De PvdA wil in Stichtse Vecht niet afwachten, maar een extra stap doen. Wij willen namelijk een duurzame, eerlijke, leefbare en fatsoenlijke toekomst voor ons en onze kinderen.

We kunnen gelukkig allemaal iets doen en alle beetjes helpen. Ieder huishouden zou wat minder energie moeten verbruiken. Korter douchen en als het kan de verwarming een graadje lager helpt al veel. Maar wat nog meer helpt, is het isoleren van je huis of het plaatsen van zonnepanelen.

De PvdA Stichtse Vecht wil die vormen van duurzaamheid voor iedereen betaalbaar maken. Keuzes die goed zijn voor het milieu moeten goedkoper worden.

Maar nog steeds kan niet iedereen zomaar zijn huis isoleren of zonnepanelen op het dak leggen. Wij willen daarom helpen om de woning voor huishoudens met een laag inkomen energiezuiniger te maken.

De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven. Duurzame gebouwen en slim omgaan met afval zullen een groot verschil maken.

Groen en water zijn belangrijk om overstromingen en droogte op te vangen. Dat is goed voor onze gezondheid en onze omgeving. Dus, ondanks de behoefte aan extra woningen willen we toch het buitengebied zo groen en open mogelijk houden.

In 2035 alle energie opgewekt door schone bronnen en in 2040 een fossielvrije gemeente

Wij willen dat in 2035 alle energie wordt opgewekt door schone bronnen. We zetten in op zonnepanelen, maar we sluiten andere (nieuwe) technieken in Stichtse Vecht niet uit. Ons doel is een “fossielvrije gemeente Stichtse Vecht” in 2040. Om dit te bereiken wil de PvdA ook eisen stellen aan de industrie en aan transport over weg, water en rail binnen Stichtse Vecht.

De gemeente geeft het goede voorbeeld

De gemeente geeft het goede voorbeeld. De eigen gebouwen worden verduurzaamd, we gebruiken groene, duurzame energie en we gaan minder afval produceren. Ook gaan we elektrisch rijden en zorgen voor voldoende laadpalen in de gemeente.

Afspraken met woningcorporaties over energiezuinig en energieneutraal

We maken afspraken met woningcorporaties om alle sociale huurwoningen binnen drie jaar energiezuinig en binnen tien jaar energieneutraal te maken.

Een verduurzamingsfonds voor wie geen geld heeft om het huis te verduurzamen

Wie geen geld heeft om het huis te verduurzamen, moet van de PvdA een subsidie of gunstige lening van de gemeente kunnen krijgen. We willen hiervoor een verduurzamingsfonds. Ieder huishouden met een laag inkomen krijgt hulp om het huis energiezuiniger te maken en komt er een omruil mogelijkheid om oude onzuinige koelkasten en vriezers te vervangen door zuinige apparaten.

Eén groot centraal milieuplein

Wij willen één groot centraal milieuplein voor het gescheiden inzamelen van afval. Daarnaast willen we in de omgeving van Loenen aan de Vecht een steunpunt voor een beperkt aantal veel voorkomende afvalstromen.

Voor buitengebieden willen we een goede regeling met buurgemeenten.

 

Grondgebied meer water kan opnemen; meer groen en minder tegels

We willen dat ons grondgebied meer water kan opnemen. Dat kan met meer groen en minder tegels rondom de huizen.

Kwetsbare landschappen en onze typische natuurgebieden beschermen

Wij willen kwetsbare landschappen en onze typische natuurgebieden beschermen. We noemen dit de “Groene Contouren”. Daarmee zien we meer ruimte voor woningbouw rond de “Rode Contouren”.

Deel dit