Door Els Swerts op 29 maart 2017

Er zijn allerlei financiële regelingen voor lage inkomens, maar bijna niemand gebruikt ze

De PvdA Stichtse Vecht was onaangenaam verrast toen, na een aantal vragen aan het college van burgers en wethouders, bleek dat het gebruik van financiële regelingen voor mensen met lage inkomens enorm laag is in de gemeente.

STICHTSE VECHT – Zo blijkt slechts 18% van de mensen (enigszins) gebruik te maken van de U-pas en slechts 1% van het extra budget dat er is voor eettafels voor 45 plussers. Verder blijkt dat nog niemand in de gemeente gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om een Studietoeslag aan te vragen terwijl de regeling al meer dan 2 jaar bestaat.

De Studietoeslag is een toeslag voor jongeren met een beperking die naast studiefinanciering geen bijbaantje hebben omdat al hun energie opgaat aan het volgen van een studie. De mogelijke toeslag is 100,- euro per maand. Het zou heel wat jongeren met een beperking minder druk geven tijdens de studie.

‘Ongelooflijk’

En verder: van alle mensen met een uitkering ontvangt slechts een kwart de Individuele Inkomenstoeslag, terwijl de verwachting bestaat dat (veel) meer mensen in aanmerking komen. Ook werkenden met een laag inkomen kunnen zo’n toeslag aanvragen, maar cijfers over aanvragen van werkenden ontbreken bij de gemeente. De PvdA Stichtse Vecht heeft nu ook vragen gesteld over het gebruik van de kwijtscheldingsmogelijkheden voor de gemeentelijke- en waterschapsbelasting.

Raadslid Els Swerts: “Ongelooflijk deze cijfers! Blijkbaar weten de mensen niet welke financiële tegemoetkomingen men kan aanvragen of wordt vanuit de gemeente een drempel opgeworpen om financiële aanvullingen aan te vragen. Wij gaan hier iets aan doen!”

‘Gemeente schiet tekort’

Uit onderzoek van het NIBUD in Utrecht blijkt dat veel gezinnen niet kunnen rondkomen van een uitkering in het kader van de Participatiewet, zelfs niet als men gebruik maakt van álle extra regelingen die er zijn. Utrecht is daarom onlangs gestart met een landelijke campagne daarover.

Swerts: “We willen met zijn allen een samenleving waarin iedereen meedoet, waarin niemand aan de kant staat. Dat begint bij de basis: werk, en als dat er niet is in elk geval een minimum inkomen om de endjes aan elkaar te kunnen knopen. De extra financiële regelingen zijn niet voor niets in het leven geroepen. Doel is om mensen toch mee te kunnen laten doen en om voor mensen die langer een laag inkomen hebben, druk van extra uitgaven te compenseren. Dat is wat we als gemeente dan ook moeten doen en daarin schiet Stichtse Vecht echt tekort!”

Motie

De PvdA komt met een motie waarin het college wordt opgeroepen initiatieven te nemen om het gebruik van allerlei regelingen veel toegankelijker te maken zoals bijv: informatiefolders. Studiebegeleiders van opleidingen op de hoogte brengen van de Studietoeslag. Lokale media en professionals optimaler benutten om mensen te wijzen op de diverse financiële mogelijkheden, ook wanneer men geen uitkering heeft. Goede informatie bij aanslagen van lokale belasting en/of waterschapsbelasting over kwijtscheldingsmogelijkheden.

‘Kijk waar je recht op hebt’

Swerts: “Kijk op de site van de gemeente of u een aanvullende financiële vergoedingen kunt aanvragen. Vraag een gesprek hierover aan bij het sociale wijkteam. Benut de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning zoals van Leef Maatschappelijke Dienstverlening of Kwadraad. Sta erop dat uw aanvraag officieel in behandeling wordt genomen.”

“U hebt recht op een officieel besluit van toekenning of afwijzing bij een aanvraag. Een afwijzing moet met redenen worden gegeven, zodat u eventueel in bezwaar kunt gaan. Weet u het niet zeker of loopt u tegen zaken aan, stuur mij dan een e-mail: e.swerts@kpnmail.nl. De PvdA gaat dan zeker kijken welke tip(s) we u kunnen geven.”

Naar het artikel in de Vechtstroom op 29 maart 2017

Els Swerts

Els Swerts

Els Swerts (1960) studeerde Maatschappelijk werk en Sociale Zekerheidswetenschap en woont in Breukelen. Zij werkt als beleidsmedewerker collectieve belangenbehartiging ouderen in de stad Utrecht (wonen, welzijn, zorg, minimabeleid). Zij is lange tijdvoorzitter geweest van het armoedeplatform in Utrecht. Sterk betrokken bij vraagstukken op het terrein van werk, inkomen, gezondheid en zorg. Els maakte zich als

Meer over Els Swerts