6. Recreatie, sport en cultuur – Het kan leuker
Verkiezingsprogramma 2022-2026

6. Recreatie, sport en cultuur – Het kan leuker

Onderdeel van

Verkiezingsprogramma

Door haar landelijke omgeving en de rivier De Vecht is Stichtse Vecht een prachtig gebied om te ontspannen. Uitbreiding van toerisme kan de economie een impuls geven. Maar wat wij vooral belangrijk vinden, is dat het voor onze jongeren werkgelegenheid schept en kansen om met vakantiebanen werkervaring op te doen. Bevordering van toerisme mag echter nooit de vorm krijgen van massatoerisme, want dan gaat het authentieke karakter van Stichtse Vecht verloren.

De gemeente leent zich bij uitstek om veel te wandelen, fietsen en varen. Maar in de zomer zijn sommige groepen wielrenners een gevaar op de weg voor zichzelf en andere fietsers en daar moeten we iets aan doen.

Samen genieten doe je ook bij de vele sportverenigingen in Stichtse Vecht. Sport verbindt, zorgt dat je je lekker en gezond voelt. Voetbal is als sport zeer in trek, maar krijgt de financiën voor het onderhoud van de voetbalvelden niet altijd rond. In dat geval moeten ze wat ons betreft bij de gemeente kunnen aankloppen.

In Breukelen hebben we het 4 in 1 theater en in Loenen en Vreeland hebben we dorpshuizen met een grote zaal met podium. Ook in Maarssenbroek of Maarssen-dorp is een theatervoorziening belangrijk voor onze inwoners.

Stichtse Vecht heeft ook een prachtige culturele geschiedenis en steeds bloeiender cultureel leven dankzij onze buitenplaatsen, eigen historische kringen, musea, evenementen en optredens. De kunst- en cultuursector is echter door Corona zwaar getroffen in de afgelopen tijd en veel vrijwilligers zijn noodgedwongen gestopt. Daar wil de PvdA iets aan doen.

Fiets-, water- en wandelroutes uitbreiden, openbare speelvoorzieningen op orde blijven

De PvdA wil het aantal fiets-, water- en wandelroutes in ons buitengebied uitbreiden. Wielrenners zijn welkom, maar het moet wel veilig. De openbare speelvoorzieningen voor kinderen moeten minstens op orde blijven in aantal en kwaliteit.

Een cultuurhuis in Maarssenbroek, in Maarssen-dorp een ontmoetingsruimte met podium

De PvdA is voorstander van een cultuurhuis in Maarssenbroek voor optredens van toneel- en theatergroepen, muziek, dans en bioscoop. In Maarssen-dorp willen wij een ontmoetingsruimte met podium.

Aantal vrijwilligers in de culturele sector weer op peil krijgen en liefst uitbreiden

Wij willen de culturele sector helpen om het aantal vrijwilligers weer op peil te krijgen en liefst uit te breiden.

Parkpodium in Breukelen en Muziek aan de Vecht in Nieuwersluis blijven en omarmen soortgelijke initiatieven in andere kernen

De PvdA wil dat initiatieven zoals Parkpodium in Breukelen en Muziek aan de Vecht in Nieuwersluis blijven bestaan. Wij omarmen soortgelijke initiatieven ook in andere kernen.

Verenigingen die meewerken aan de U-pas krijgen steun. Mogelijk groter deel van de onderhouds- en vervangingskosten van de voetbalvelden door de gemeente te laten dragen

Verenigingen die meewerken aan de U-pas kunnen rekenen op steun van de gemeente. Voetbalclubs vormen een laagdrempelige sportvoorziening waarvoor we een extra stap willen zetten door als dat nodig is een groter deel van de onderhouds- en vervangingskosten van de voetbalvelden door de gemeente te laten dragen.

De bibliotheken in Stichtse Vecht moeten blijven

De bibliotheken in Stichtse Vecht zijn onmisbaar en moeten blijven. Het zijn ontmoetingsplaatsen voor alle inwoners en hebben allerlei belangrijke functies (informatie, educatie, recreatie en participatie). Zij dragen bij aan kansengelijkheid voor alle inwoners.

 

 

Deel dit