Ombudsteam

E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: 0346 – 285 320.

In ons ombudsteam staan vrijwilligers binnen én buiten de partij klaar om mensen te helpen met wat men soms ‘kleine problemen’ noemt. Noem ze klein, maar het gaat hier wel om grote ergernissen: overlast, criminaliteit, juridisch getouwtrek, gebrekkige huisvesting, allemaal zaken die mensen dagelijks raken.

Ombudswerk richt zich traditiegetrouw vooral op klachten over overheidsinstanties, maar wij kunnen je ook op weg helpen als je niet goed weet bij welke instantie je moet aankloppen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een geschil met gemeente, bank, fiscus of ziekenhuis.

Als het nodig is, schakelen we onze politici in om een probleem te verhelpen. We trekken aan de bel bij de wethouder, of zorgen dat het onderwerp in beeld bij de gemeenteraad komt. Ook onze Tweede Kamerfractie heeft een eigen ombudsteam. Als daar aanleiding toe is, stellen wij zaken aan de orde in een debat of stellen er Kamervragen over.

Veel gestelde vragen

Ik ben geen lid van de PvdA, mag ik ook een ombudsteam om hulp vragen?
Ook wanneer je geen lid bent van de PvdA is het mogelijk om de hulp van een ombudsteam in te schakelen. Er wordt op geen enkele manier onderscheid gemaakt; iedereen mag en kan bij een ombudsteam aankloppen.

Zijn er kosten verbonden aan het inschakelen van een ombudsteam?
De hulp van een ombudsteam is geheel kosteloos, waardoor degenen die beschikken over weinig financiële middelen ook op ons kunnen rekenen.

Wat is het verschil tussen een lokaal en het landelijk ombudsteam?
Momenteel hebben ongeveer 180 lokale afdelingen van de PvdA een ombudsteam opgericht. Bij onze lokale teams kan je bijvoorbeeld terecht als je problemen hebt met de gemeente, het UWV of huisvesting. Het landelijk ombudsteam is verbonden aan de Tweede Kamerfractie en is gevestigd in Den Haag. Dit team behandelt landelijke zaken, zoals problemen met rijksoverheid, de belastingdienst en het CJIB. Bij de lokale ombudsteams werken vrijwilligers en ook zijn er vaak gemeenteraadsleden en leden van het lokale partijbestuur bij betrokken.

Deelnemen?

Ben je lid van de PvdA, of heb je affiniteit met onze partij en wil je meer weten over deelnemen aan ons ombudsteam? Dan horen we dat graag, je kunt op de hierboven vermelde mogelijkheden contact opnemen.

Casussen ombudsman PvdA:

 

– Problemen verwarming vve appartement Reigerskamp

– Dumpen grof vuil bij ondergrondse container Willem van Hoornhof

– Geluidsoverlast complex Safari

– Overlast twee bomen Fazantenkamp

– Langdurige procedure omgevingsvergunning in Reigerskamp

– Schuldhulpverlening bewoner Westbroeksebinnenweg

– Adoptiegroen/onderhoud groen seniorenwoningen Pauwenkamp

– Zeer trage afhandeling aanvraag bijstand bewoonster Valkenkamp

– Stand van zaken kindpakket/bijdrage schoolvoorziening kind minima

– Beheer/onderhoud collectieve voorziening WMO in flat Schepersweg

– Verzoek snoeien zichtlocatie in het kader van verkeersveiligheid in Antilopespoor

– Ondersteuning invullen paperassen alleenstaande vrouw uit Kongo; praat goed Nederlands; breng ik in contact met LeefMN; Naar mij verwezen door een bewoner uit Bloemstede

– Bewoner Bisonspoor had de gemeente gebeld voor huishoudelijke zorg i.v.m. opname ziekenhuis man . Vrouw is gehandicapt De WMO verwees naar sociale zaken maar kreeg daar geen gehoor; gesproken en hem geholpen. Tevreden bewoner

– Informatie Leefbaarheidsbudget gemeente; op bezoek geweest bij een mevrouw uit kamelenspoor

– Verzoek voor begeleiding na overlijden partner bloemstede

– Trouwambtenaar voor huwelijk 1 juli heeft afgezegd; heeft een nieuwe trouwambtenaar; geregeld

– Telefoontje bewoner Kockengen over hoge begroeiing kruispunten Kockengen. Mailtje gestuurd naar Pieter de Groene en Eric Balemans voor aandacht verkeersveiligheid en dus snoeien/maaien kruispunten

– Advies/hulp bewoning vijf buitenlandse jongeren in woning in Bloemstede; lopen stage in Nederland Bang voor brandgevaar/ troep c.a.

– Verzoek van een bewoonster uit Bloemstede Contact gelegd met beheerder/eigenaar/brandweer

– Slecht onderhoud groen Breukelen door bewoner Breukelen Bekende bewoner; netjes gebeld; hij heeft foto’s opgestuurd Gemeld bij gemeente; zijn volop bezig in Breukelen

– Bezoek geweest bij buren Syrisch gezin in bloemstede om wat zaken te bespreken; contact opgenomen met welzijnswerk

– Gesprek gehad met eigenaar vakgarage Accuraat over ontwikkelingen Bisonspoor; adviezen gegeven

– Bewoner Maarssen-dorp verkeerssituatie VOMAR; advies gegeven en toegelicht

– Bewoner Fazantenkamp over onderhoud groen; op 23 Augustus op huisbezoek

– Niet maaien speelterrein naast Het Schuurtje in Zwanenkamp Omwonenden speelterreintje

– Sociale problematiek bewoners Antilopespoor

-Advies over woonadres bewoonster caravanpark Gageldijk bij sociale dienst

-Informatie Leefbaarheidsbudget i.v.m. Organisatie Halloweenfeest in kamelenspooor; bewoonster Kamelenspoor

– Geen reactie ontvangen op zijn bezwaarschrift inzake de hoogte van zijn bouwleges

–  Slecht onderhoud groen; bewoonster Valkenkamp

– Overlast jongeren skate-baan Fazantenkamp; bewoner Fazantenkamp

– Als ombudsman ben ik benaderd door bewoners over de grote troep afval bij de nieuwe flat in Bisonspoor

– Zou de gemeente mijn bomen in hun kapprogamma op kunnen nemen wanneer ze van oordeel is dat ze inderdaad een gevaar vormen?Ondersteuning herplant bomen in Pauwenkamp

– Op verzoek op bewoonster Antilopespoor Lidl en Action verzocht aan de afspraak te houden om boodschappenkarretjes elke week in Antilopespoor op te halen; bewoonster tevreden over actie PvdA

– Bewoner Koningin Julianaweg in Loenen aan de Vecht betreffende parkeren Ludgerusschool en de rol van de gemeente

– Plastic naast bovengrondse container ingang Zandweg-oostwaarts; bewoonster Zandweg-Oostwaard

– Vervuiling/wateroverlast wachtruimte station Breukelen; bewoonster Breukelen; Fractie provinciale staten PvdA ingeschakeld

– In het weekend van 16/17 december jl. is er grofvuil gedumpt uit een woning die ontruimd is. Het grofvuil is gedumpt voor de woning van een bewoner. De dader moet bekend zijn bij de gemeente c.q. Portaal.
Mevrouw is in de tachtig en ergert zich aan deze dumping maar ook
bij de ondergrondse containers bij haar huurwoning. Daar ligt ook al maanden grofvuil en staan er structureel boodschappenkarretjes.
Dit is verschillende keren gemeld via fixi met foto’s. Voor de foto’s verwijs ik naar de meldingen. Ik heb de gemeente namens mevrouw Koot gebeld. De medewerkster deelde mij na ruggenspraak met een boa mede dat het op korte termijn dus voor de kerstdagen opgeruimd zou worden. Niet dus. Op locatie ben ik ook nog aangesproken door een andere buurtbewoner. Hij ergert zich ook aan de troep en de verpaupering. Ik wil u dringend verzoeken – zoals toegezegd – op korte termijn de troep rond de woning van mevrouw Koot en de ondergrondse containers op te ruimen. Contact met diverse medewerkers gemeente opgenomen.

– Het dumpen van grof afval en vuilniszakken naast de container bij de Willem van Hoornhof wordt met de dag erger en grimmiger.
Weken achter elkaar liggen er gemiddeld 30 vuilniszakken. Deze worden na melding na een aantal dagen weer opgehaald maar de volgende dag liggen ze er weer incl. grofvuil. De situatie is op dit moment, op zijn zachts gezegd, niet leuk meer er moet structureel een oplossing komen. In afwachting op een bericht, contact met Portaal en gemeente gehad.