7. Inspraak en meedoen – Het kan toegankelijker
Verkiezingsprogramma 2022-2026

7. Inspraak en meedoen – Het kan toegankelijker

Onderdeel van

Verkiezingsprogramma

Voor de PvdA is het belangrijk dat inwoners en overheid vanuit vertrouwen met elkaar omgaan. Natuurlijk heeft de gemeente een andere rol dan de inwoners. Maar er hoort wel een gelijkwaardige relatie te zijn.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in deze gemeente de kans krijgt om mee te denken en mee te praten over hoe het beter kan.

Inwoners weten als beste wat er leeft in de wijken en wat de gemeente kan doen om wijken leefbaar en prettig te houden. Bewonersinitiatieven, zoals het Islamitisch Centrum Stichtse Vecht (ICSV), dienen door de gemeente te worden ondersteund, bijvoorbeeld in het zoeken naar een geschikte accommodatie.

Meedenken en meepraten kan alleen als de inwoners weten wat er speelt. De informatie die ze krijgen moet altijd juist, begrijpelijk en zorgvuldig zijn. Het gebeurt nog steeds dat brieven met fouten, slordige of onvolledige uitleg, vakjargon, onduidelijke of onbegrijpelijke berichten vanuit de gemeente verstuurd worden. De website van de gemeente kan een stuk duidelijker. Iedereen moet daar makkelijk kunnen vinden wat hij of zij zoekt.

Wie je ook bent, waar je ook woont, waar je ook vandaan komt, de gemeente moet je horen en zien. Misstanden zoals bij de toeslagenaffaire mogen hier niet voorkomen.

Gebiedsregisseurs zijn een onmisbare schakel tussen inwoners en de gemeente. Maar de drempel om met gebiedsregisseurs contact op te nemen, is voor veel inwoners nog te groot. Daar willen wij aan werken.

Stichtse Vecht moet meer doen aan het integreren van statushouders. Lessen in de Nederlandse taal en begeleiden naar werk zijn daarbij belangrijk. Want als je de taal spreekt en werk hebt, voel je je sneller onderdeel van onze samenleving. Wij willen ook dat de gemeente problemen bij statushouders op tijd signaleert en oplost.

Bij besluiten eerst spreken met inwoners, ondernemers, dorpsraden of wijkcommissies, adviesorganen of betrokken organisaties

Bij alle besluiten die de gemeente neemt, moet er eerst gesproken worden met inwoners, ondernemers, dorpsraden of wijkcommissies, adviesorganen of betrokken organisaties. Deze gemeente besturen we samen. Daarbij steunen we initiatieven van kinder- en jongerenraden vanuit de gedachte ‘Jong geleerd is oud gedaan’.

Suggesties, opmerkingen en vragen van inwoners via website of telefoon worden onpartijdig en snel behandeld

Suggesties, opmerkingen en vragen van inwoners via website of telefoon worden onpartijdig behandeld. Inwoners krijgen binnen een week antwoord. Wanneer inwoners zelf het initiatief nemen om zich te organiseren omarmen wij dat.

De gemeente moet duidelijker communiceren naar inwoners

De gemeente moet duidelijk zijn naar de inwoners. Alle lokale regels moeten op de gemeentelijke website staan. Voor digibeten komen er spreekuren. De gemeentelijke website kan nog veel toegankelijker. Binnen een paar klikken moet je een antwoord op je vraag kunnen krijgen. Het taalgebruik moet voor iedereen begrijpelijk zijn.

Iedereen moet altijd goed, eerlijk en gelijk behandeld worden

Iedereen moet altijd goed, eerlijk en gelijk behandeld worden. Discriminatie moet keihard worden aangepakt.

Meer inzetten op gebiedsgericht werken

De PvdA wil dat er nog meer werk gemaakt wordt van gebiedsgericht werken. Op die manier wordt de kloof tussen gemeente en inwoners kleiner en begrijpen we elkaar beter.

De nieuwe Omgevingswet goed uitleggen en bewoners betrekken bij die wet

De nieuwe Omgevingswet vereenvoudigt veel regels voor ruimtelijke projecten. De gemeente moet dat goed uitleggen en zoveel mogelijk inwoners bij de uitvoering van die wet betrekken.

Investeren in integratie, participatie, financiële zelfredzaamheid en het welzijn van vluchtelingen met een verblijfstatus

Vluchtelingen met een verblijfsstatus zijn van harte welkom in onze gemeente. De PvdA wil investeren in integratie, participatie, financiële zelfredzaamheid en het welzijn van onze nieuwe buurtgenoten. Wij vinden dat er ruimte in onze gemeente gevonden moet worden voor tijdelijke noodopvang van vluchtelingen tijdens de toelatingsprocedure van de IND.

Deel dit