5. Zorg – Het kan bereikbaarder
Verkiezingsprogramma 2022-2026

5. Zorg – Het kan bereikbaarder

Onderdeel van

Verkiezingsprogramma

Corona heeft ons geleerd dat het meer dan ooit belangrijk is om voldoende zorg en aandacht voor iedereen te hebben. Die zorg moet bereikbaar zijn, ongeacht je inkomen of opleiding. Maar corona heeft ook geleid tot meer psychische klachten en eenzaamheid bij diverse groepen.

Complete en toegankelijke zorg vanaf het ongeboren kind tot en met de jongvolwassen jeugd is voor de PvdA een voorwaarde voor een sterke samenleving. Gezond opgroeien is in deze tijd van bedreigingen, verleidingen en stress een hele uitdaging, zowel voor het kind als voor de ouders.

We leven in een samenleving die sterk aan het vergrijzen is. Daar moeten we ons nu al beter op voorbereiden. Ouderen moeten geschikt kunnen wonen met in de buurt een sociaal netwerk en goede zorg voor als dat nodig wordt. Als zelfstandig wonen voor ouderen niet meer gaat en een verpleegtehuis nog niet nodig is, zijn er op dit moment te weinig oplossingen.

Door het groeiend tekort aan zorgpersoneel zullen we meer moeten investeren. In Stichtse Vecht kunnen we het beroep van zorgmedewerker beter waarderen door bijvoorbeeld hogere salarissen af te dwingen.

Als we gelukkig willen leven moeten we ook rekening houden met elkaar. Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde en kunnen altijd op onze steun rekenen. Wij koesteren de vele vrijwilligers, maatjes en buddy’s die iets willen betekenen voor een ander. Zij kunnen op onze steun rekenen.

Professionele hulp blijft uiteraard nodig waar het niet anders kan, en ook daar zullen we voor moeten zorgen.

Jeugdhulp slimmer organiseren

De PvdA zet zich in om kinderen en jongeren een zo onbezorgd mogelijke en veilige jeugd te geven. Dit doen we o.a. door jeugdhulp slimmer te organiseren. Zo willen we bijvoorbeeld in het onderwijs jeugdhulp op school gaan aanbieden. Hierdoor wordt de zorg laagdrempelig en overzichtelijk voor jongeren en hun ouders/verzorgers. Door slimmer te organiseren kunnen we ook de alsmaar stijgende kosten in de jeugdzorg gaan terugdringen.

Groter aanbod van cursussen voor aanstaande ouders

Omdat een goed verlopen zwangerschap de belangrijkste voorwaarde is voor de geboorte van een gezond kind wil de PvdA een groter aanbod van cursussen voor aanstaande ouders.

Woonvormen voor ouderen opzetten die tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis in zitten

Een gezonde leefstijl kan ouderen helpen om langer gelukkig te blijven. Daar wil de PvdA hen bij helpen. Voor veel ouderen is zoveel mogelijk zelfstandig wonen erg belangrijk. Wij willen woonvormen voor ouderen opzetten die tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis in zitten.

Meer plekken komen voor antwoorden op zorgvragen

Er moeten meer plekken komen waar alle inwoners met al hun zorgvragen terecht kunnen, zowel digitaal, schriftelijk, telefonisch als persoonlijk.

Hogere salarissen voor zorgmedewerkers

In de contracten met zorgorganisaties willen wij hogere salarissen voor zorgmedewerkers afdwingen.

Wij stimuleren alle particuliere initiatieven die bijdragen aan de zorg van inwoners voor elkaar

Wij stimuleren alle particuliere initiatieven die bijdragen aan de zorg van inwoners voor elkaar. Organisaties en vrijwilligers die niet-professionele steun en zorg bieden aan onze inwoners gaan er financieel op vooruit.

Jaarlijks ontvangen mantelzorgers een compliment en meer rustmogelijkheden voor mantelzorgers

Jaarlijks ontvangen mantelzorgers een compliment van de gemeente en daar hoort een passend cadeau bij. Ook moeten er meer mogelijkheden komen voor overbelaste mantelzorgers om tot rust te komen.

Deel dit