1. Wonen – Het kan slimmer
Verkiezingsprogramma 2022-2026

1. Wonen – Het kan slimmer

Onderdeel van

Verkiezingsprogramma

Een prettige plek om te wonen gun je iedereen. Jongeren en ouderen, mensen met veel of weinig geld, gezinnen of alleenstaanden.

De beschikbaarheid van betaalbare woonruimte is de laatste jaren alleen maar slechter geworden. Onze kinderen moeten daardoor woonruimte maar ergens anders gaan zoeken of bij hun ouders blijven wonen.

En als er dan eindelijk grond vrijkomt voor woningen, dan wordt die snel verkocht aan projectontwikkelaars of speculanten. Die maken bouwplannen die alleen maar gaan over zoveel mogelijk winst. Mensen met een kleinere beurs hebben dan het nakijken.

De wachttijd voor een sociale huurwoning is in Stichtse Vecht opgelopen tot meer dan 12 jaar en betaalbare koopwoningen voor starters zijn er niet meer. Maar de gemeente is verantwoordelijk voor voldoende betaalbare huizen in alle kernen van Stichtse Vecht.

Het roer moet daarom om: De PvdA vindt wonen een basisrecht. Om te beginnen moet de wachttijd voor een betaalbare huurwoning in Stichtse Vecht fors omlaag. En verder moet het voor alle bewoners van Stichtse Vecht mogelijk zijn om binnen de gemeente een betaalbare woning te kopen.

Niet onze inwoners, maar speculanten en huisjesmelkers hebben wat ons betreft het nakijken.

Zo veel mogelijk sociale huurwoningen

We hebben zo veel mogelijk sociale huurwoningen nodig. We willen daarom bij nieuwbouw minstens 1/3 deel sociale huur en minstens 1/3 deel duurzaam betaalbare koop realiseren. Er moet een rem komen op de verkoop van sociale huurwoningen. De exploitatie van nieuwe sociale huurwoningen wordt bij woningcorporaties neergelegd en niet bij private verhuurders.

Grond als eerste aan de gemeente te koop aanbieden

Grond die geschikt is voor woningbouw en te koop komt, moet als eerste aan de gemeente te koop worden aangeboden. De gemeente blijft eigenaar van deze grond en geeft die in erfpacht uit voor de bouw van betaalbare huur- of koopwoningen.

Zelfbewoningsplicht

We voeren een zelfbewoningsplicht in bij koop- en huurwoningen met een WOZ-waarde tot € 600.00.

Anti-speculatiebeding van 10 jaar

Bij nieuwbouwwoningen voeren we een anti-speculatiebeding van 10 jaar in.

Voor starters gunstige voorwaarden

Starters op de woningmarkt kunnen bij de gemeente tegen gunstige voorwaarden een starterslening afsluiten. Voor senioren die kleiner willen gaan wonen zorgen we voor voldoende seniorenwoningen. Hiermee bevorderen we de doorstroming waardoor er ook huizen vrijkomen voor gezinnen en starters.

Combinatie van wonen en openbaar groen

De PvdA kiest voor een combinatie van wonen en openbaar groen. Zo blijft Stichtse Vecht groen, en blijft ook ruimte voor speeltuintjes en andere ontspanning dichtbij huis beschikbaar.

Deel dit