2. Armoede en inkomen – Het kan eerlijker
Verkiezingsprogramma 2022-2026

2. Armoede en inkomen – Het kan eerlijker

Onderdeel van

Verkiezingsprogramma
Voor mensen met een inkomen rond het bijstandsniveau is het erg moeilijk om aan het eind van de maand de boodschappen te kunnen betalen. Deelnemen aan allerlei activiteiten kost vaak geld, dat er niet is. Daardoor voelen mensen zich buitengesloten. Dit kan leiden tot eenzaamheid en stress.

Als je met een laag inkomen meer dan 10% van je besteedbare inkomen kwijt bent aan de energierekening, spreken we van energiearmoede. Mensen die dit overkomt, zetten in de winter de verwarming in de middag al uit, omdat ze de rekening anders niet kunnen betalen.

Dat kan een stuk eerlijker.

Want eerlijk delen is wat ons betreft een kwestie van fatsoen. Wij vinden het niet uit te leggen als mensen in onze gemeente in armoede moeten leven. Vooral als dat kinderen betreft.

Betaald werk is de beste manier om niet in armoede te hoeven leven. Daarom moeten er meer banen komen. De gemeente moet zorgen voor begeleiding naar betaald werk als dat nodig is.

Eigenlijk is het voor een rijke gemeente als Stichtse Vecht een schande dat de Voedselbank en de Kledingbank nodig zijn. Voor mensen met een lager inkomen is het natuurlijk wel een zegen dat ze er zijn. Maar ons doel is: een gemeente waarin iedereen voor zichzelf kan zorgen. Daar zal de PvdA zich in de gemeenteraad voor blijven inzetten.

En nog iets. Om deel te nemen aan onze maatschappij moet je kunnen lezen en schrijven. Dat geldt voor onze nieuwkomers, maar zeker ook voor inwoners die hier al lang wonen en achterstanden hebben opgelopen. Daar willen wij voor zorgen.

 

130% van het bijstandsniveau als uitgangspunt voor regelingen

Wanneer mensen een inkomen hebben van minder dan 130% van het bijstandsniveau noemen wij dit een laag inkomen. We willen dat de gemeente voor regelingen deze 130% als uitgangspunt hanteert. En waar nodig levert de gemeente maatwerk.

Compensatie grote stijgingen energierekening voor lage inkomens

Wij willen extra geld om te zorgen dat kinderen in onze gemeente nooit hoeven op te groeien in armoede. En energiearmoede, dat kan niet. Daarom willen wij grote stijgingen van de energierekening compenseren voor lage inkomens.

Recht op goede kansen binnen het onderwijs

Iedereen heeft recht op goede kansen binnen het onderwijs. De dikte van je portemonnee mag geen verschil maken. Kinderen van mensen met een laag inkomen moeten bijvoorbeeld ook toegang hebben tot huiswerkbegeleiding. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om te leren lezen en schrijven, of je hier geboren bent of niet.

Voor lage inkomens: de bus en de bibliotheek gratis en eigen risico van de zorgkosten volledig vergoed

Voor lage inkomens moet reizen met de bus en de bibliotheek altijd gratis zijn. Het budget van de U-pas moet meegroeien met de kosten van activiteiten. Het eigen risico van de zorgkosten moet volledig vergoed worden voor de lage inkomens.

Kansen krijgen om te groeien naar eerlijk betaald werk

We willen dat mensen die moeite hebben om aan het werk te komen kansen krijgen om te groeien naar eerlijk betaald werk. Voor inwoners met een laag inkomen wordt kinderopvang gratis. Als de gemeente werk aanbesteedt, willen wij dat zoveel mogelijk lokale (onder-) aannemers worden ingezet, zodat er zoveel mogelijk werk is voor onze inwoners.

Regelingen goed en duidelijk uitleggen

De gemeente moet alle regelingen voor mensen met een laag inkomen goed en duidelijk uitleggen. Daarvoor moet het bestaande informatieboekje jaarlijks bijgewerkt worden. Via de website en door het te overhandigen is dit boekje voor iedereen beschikbaar.

Deel dit