4. Leefbaarheid – Het kan fijner
Verkiezingsprogramma 2022-2026

4. Leefbaarheid – Het kan fijner

Onderdeel van

Verkiezingsprogramma

Een leefbare buurt is meer dan een verzameling huizen en straten.

Het is belangrijk dat de buurt er opgeruimd en schoon uitziet en dat iedereen zich vrij en veilig kan voelen. Wat is daarvoor nodig? Autoverkeer is in de woonbuurt te gast en daarom zijn 30 km zones de norm. Ook moet je in je eigen buurt de dagelijkse boodschappen kunnen doen en is er voor iedereen een bushalte op loopafstand.

Maar zo is het nog niet. Bij veel kleinere kernen zijn de busverbindingen niet goed genoeg. Nog niet overal is er voldoende groen en bomen. Lang niet elke wijk heeft recreatie- of speelruimte.

De PvdA wil daar verandering in brengen. En daar hebben we de inwoners bij nodig. Want u weet zelf het beste hoe uw wijk fijner kan worden. Overal zijn dorpsraden of wijkcommissies en die weten wat de inwoners willen. De gemeente moet hier beter naar luisteren. Leefbaarheid is ook meedenken, meepraten en het gevoel hebben dat er naar je geluisterd wordt.

Wij zijn trots op het unieke karakter van de 12 kernen in Stichtse Vecht.

Een leefbare wijk is wat ons betreft ook een gezellige wijk. We moeten elkaar niet alleen bij de buurtsuper kunnen ontmoeten, maar ook in ons eigen ontmoetingscentrum of buurthuis. Dat is ook de plek waar de verenigingen samenkomen en we er voor kunnen zorgen dat eenzaamheid minder voorkomt.

Alle buurten schoon, heel en veilig zijn

Met dorpsraden of wijkcommissies willen wij samenwerken aan leefbare kernen en wijken. De gemeente moet van ons zorgen dat alle buurten schoon, heel en veilig zijn. Daar hoort ook bij: snel op klachten reageren.

Trottoirs, voetpaden en fietsroutes moeten goed onderhouden worden en toegankelijk zijn voor iedereen

Trottoirs en voetpaden moeten goed onderhouden worden en toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor mensen in een rolstoel of met een rollator. Dit geldt ook voor veilige fietsroutes naar scholen en sportverenigingen, ook in de winter als het vroeg donker wordt.

Geen bezuinigingen op dorpshuizen. Voor Maarssen en Maarssenbroek tenminste één ontmoetingscentrum of cultuurhuis

We bezuinigen niet op bestaande dorpshuizen. Voor Maarssen en Maarssenbroek willen we minstens één ontmoetingscentrum of cultuurhuis.

Maximumsnelheid van 80 km/uur op de Zuilense Ring en 100 km/uur op de A2, ook ‘s nachts

We blijven knokken voor de maximumsnelheid van 80 km/uur op de Zuilense Ring en 100 km/uur op de A2, ook ‘s nachts. Dat is veiliger, schoner en gezonder voor iedereen

Investeren in kwaliteit in de dorpskernen

Wij willen in Breukelen het Kikkerfort behouden. Voor Loenen willen we de reclameborden uit het beschermde dorpsgezicht weghalen, de waterbank restaureren en weer een prominente plek geven.

De busverbindingen verbeteren en de buurtsupers ondersteunen

Voor kleinere kernen willen we de busverbindingen verbeteren en de buurtsupers ondersteunen.

Wijkagenten en BOA’s in de buurten

Wij willen meer wijkagenten en BOA’s in de buurten. Samen met het jongerenwerk kennen zij groepen jongeren, houden een oogje in het zeil en bieden begeleiding wanneer dit nodig blijkt.

Deel dit