1 februari 2017

Grote problemen bij belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren

Extra kosten en zorgen over tijdige verzending van de belastingaanslagen

Op 20 januari 2017 werd de gemeenteraad geïnformeerd over de ontstane crisis bij de belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (BSWW).  De problemen bij de belastingsamenwerking zijn voor bestuur van BSWW aanleiding geweest om per direct een interim directeur aan te stellen.

De problemen concentreren zich rond de conversie van gegevens van de oude belastingapplicaties naar de nieuwe belastingapplicatie. Deze is nog niet volledig afgerond, met als gevolg dat een tijdige aanslagoplegging in 2017 mogelijk in gevaar kan komen.

Het rommelt al een tijdje bij de belastingsamenwerking. Eerder al, in het najaar van 2016, werd de gemeenteraad geïnformeerd over extra kosten voor de belastingsamenwerking van 100.000 euro structureel en 150.000 euro incidenteel. Voor 2017 werd een stijging van de bijdrage aan de belastingsamenwerking aangekondigd.

Voor de fracties van PvdA, Maarssen 2000 en Lokaal Liberaal waren de problemen bij de belastingsamenwerking aanleiding om hierover in de raadsvergadering op 31 januari 2017 mondelinge vragen te stellen aan de verantwoordelijk wethouder Balemans (Financiën en Belastingen).

De PvdA heeft wethouder Balemans verzocht om tekst en uitleg te geven. Zo hebben we de wethouder verzocht om een feitenrelaas en inzicht in de extra kosten die ook nu weer moeten worden gemaakt. Concrete antwoorden had de wethouder op dit moment niet.

Uit de beantwoording van gestelde vragen kwam naar voren dat ook de Waarderingskamer, die toezicht houdt op de gemeentelijke belastingdiensten, is geïnformeerd over de problemen bij BSWW.

De belastingsamenwerking zou een structurele besparing opleveren voor de gemeente. Wij hebben verzocht om inzichtelijk te maken wat nu precies het structurele voordeel is dat in 2016 en 2017 wordt gerealiseerd en hoe zich dit verhoudt tot de oorspronkelijke plannen.

De wethouder heeft toegezegd om zo snel als mogelijk te komen met een evaluatie en feitenrelaas. Voor de korte termijn heeft het oplossen van de problemen zijn prioriteit om er voor te zorgen dat de belastingaanslagen tijdig worden verzonden. Een toezegging of de aanslagen op tijd zullen worden verzonden kon de wethouder niet geven.

Op het moment dat de evaluatie en het feitenrelaas beschikbaar zijn zullen we ook kritisch kijken naar de toekomstbestendigheid/ levensvatbaarheid van de belastingsamenwerking.

Bij de besluitvorming in 2015 over de belastingsamenwerking SWW werden al kritische kanttekeningen bij deze belastingsamenwerking geplaatst en pleitte onder meer Maarssen 2000, Lokaal Liberaal, PvdA en Stichtse Vecht Beweegt voor aansluiting bij de al bestaande belastingsamenwerking in de regio Utrecht: Bghu.