Door op 26 maart 2013

Startersleningen: 3x is scheepsrecht?

Twee keer eerder heb ik voor de PvdA moties ingediend om startersleningen voor onze inwoners te realiseren (in mei 2011 en mei 2012).
Maarssen 2000 stemde eerder tegen ons initiatief, maar inzicht komt soms met de jaren. Nu heeft Maarssen 2000 het op de agenda gezet. Natuurlijk gaan we deze motie van harte steunen.

Met 25 startersleningen maken we het voor onze jonge inwoners mogelijk om in de gemeente te blijven wonen. Misschien ook, dat we wat doorstroming vanuit sociale huurwoningen kunnen bevorderen op deze manier. Ook dat zou een mooi resultaat zijn, want de wachttijden hiervoor zijn ook nog verschrikkelijk lang, tot 8 jaar.

Minister Blok heeft 50 miljoen euro extra gestort als rijksbijdrage aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. De hypotheekrente van een woning met een starterslening blijft tijdens de hele looptijd aftrekbaar van de belastingen (ook als nog niet hoeft te worden afbetaald). De minister ziet in dat de starterslening een belangrijk instrument is, juist nu de woningmarkt op slot zit en de crisis nog niet ten einde is.

Nu de gemeente nog. In Stichtse Vecht sneuvelt het ene na het andere project op het vlak van betaalbaar wonen. Hopelijk grijpt de raad deze kans aan. De VVD heeft helaas al weer laten weten niet enthousiast te zijn, maar ik zal ze het vuur stevig aan de schenen blijven leggen.