23 december 2016

PvdA Stichtse Vecht tegen voorgestelde varianten voor de aanleg een tweede Vechtbrug bij Breukelen

Tijdens de raadsvergadering op 20 december 2016 stond het voorstel op de agenda voor de aanleg van een tweede Vechtbrug bij Breukelen. Er lagen hierbij een drietal varianten voor.

Een weerbarstig dossier. Niet voor niets loopt het dossier al 40 jaar. Ook nu weer veel insprekers (zowel voor- als tegenstanders van een tweede Vechtburg).

De fractie van de PvdA is op dit moment tegen het aanleggen van een Tweede Vechtbrug op basis van het voorstel dat nu voorligt met de drie varianten en heeft tegen het voorstel gestemd.

Voor de PvdA is de vraag leidend: welk probleem willen we oplossen? Wij zien als probleem het verkeer op de Brugstraat en het verkeer op het Zandpad.

De drie opties voor het aanleggen van een tweede Vechtbrug bij Breukelen zorgen er niet voor dat het verkeer op het Zandpad afneemt; sterker nog dit zal op delen van het Zandpad juist toenemen. Voor de PvdA-fractie een onwenselijke ontwikkeling.

Voor nu ziet de PvdA graag dat er op basis van het GVVP deel D aanvullende verkeersmaatregelen worden genomen, met als doel het terugdringen van het verkeer op de Brugstraat en het Zandpad. Zeker het aanpakken van het zware verkeer in de Brugstraat vraagt om prioriteit.

Verder hebben wij tijdens de raadsvergadering een verzoek gedaan gericht op de toekomst. Wij zien graag dat er een onderzoek plaatsvindt naar de mogelijkheden en de effecten van het aanleggen van een extra brug over de Vecht ten Noorden van Maarssen (ter hoogte van de Driehoekslaan). Op basis van het verkeersmodel dat bij de stukken van de raadscommissie Fysiek Domein zat leiden wij af dat een dergelijke brug tot een afname van het verkeer zal leiden op het Zandpad van meer dan 60% en op de Brugstraat met 28%. Natuurlijk heeft een dergelijke brug wel effect op de verkeersdruk in Maarssen-Dorp. Dit willen wij als zoekrichting onderzocht hebben. De wethouder wilde helaas geen toezegging doen naar aanleiding van ons verzoek.

Uiteindelijk is het raadsvoorstel voor de aanleg van een tweede Vechtbrug bij Breukelen verworpen met 23 stemmen tegen en 10 stemmen voor.