Door op 24 april 2012

Maatregelenverordening

De maatregelenverordening haalde in maart de krant. Dat mag gerust een unicum worden genoemd. Het is een hele technische verordening, een soort noodzakelijk kwaad. In deze verordening wordt vastgelegd wat er voor maatregelen worden getroffen als cliënten van de afdeling sociale zaken zich niet aan de afspraken houden. Maarssen2000 diende een amendement in, dat het mogelijk moest maken om bij elke onheuse bejegening van een ambtenaar, hoe klein ook, de volledige uitkering in te houden. In de pers werd dat positief ontvangen. 

De PvdA vindt dit een potentieel escalerende toevoeging, die onnodig stress verhoogt, zowel bij klanten als bij ambtenaren. 
Het protocol van de gemeente waar het gaat om agressie (verbaal of non-verbaal) en discriminatie tegen ambtenaren functioneert naar tevredenheid. 
 
We hebben het amendement dan ook niet gesteund en het heeft het ook niet gehaald. Gelukkig zijn er overigens zelden incidenten in de gemeente. 
De PvdA heeft wel gepleit voor goede registratie van incidenten en het doen van aangifte bij ernstige vergrijpen.