Door op 29 oktober 2013

PvdA Stichtse Vecht wil plannen C-Fordt aanpassen

Het bestemmingsplan “Werk bij Maarsseveen” maakt het mogelijk de bestemming van het fort “Werk bij Maarsseveen” te wijzigen in een duurzaam-culturele bestemming genaamd het C-Fordt. Binnen de nieuwe bestemming worden cultuur en educatie, ateliers, een zaal ten behoeve van voorstellingen en verhuur, en dagrecreatie toegestaan.

De voorliggende plannen zouden echter leiden tot het grotendeels verstoppen van de façade van het fort achter een aarden wal met in een opening een schuur van ruim 7 meter hoog.

De PvdA Stichtse Vecht wilde echter een paar ingrijpende wijzigingen in het plan doorvoeren. Wim Verhage pleitte in de werksessie er voor om de aarden wal met ateliers uitsluitend aan de achterkant van het complex toe te staan en het ingetekende bouwvlak voor een schuur ook naar achteren te plaatsen en alleen in te tekenen als de noodzaak hiervoor is aangetoond.

Hiermee blijft een onbelemmerd zicht op het monumentale fort uit 1881 (Nieuwe Hollandse Waterlinie) vanaf de Herenweg mogelijk en krijgt de Stichting C-Fordt voldoende ruimte om hun ambities waar te maken.

Fort in1906

In de raad bleek dat de Stichting inmiddels een nieuw bestuur heeft benoemd, dat aan het werk kan. Nadat Ingrid het PvdA standpunt in de raad over het voetlicht had gebracht, leek het er op dat de andere partijen zich niet in het bestemmingsplan hadden verdiept. Bij gebrek aan tegengas hoefde wethouder Wiersema zijn plannen dus ook niet aan te passen en zal straks blijken dat het fort vanaf de Herenweg nauwelijks meer zichtbaar is.

In de bijlagen uit het Nationaal Archief kun je een kijkje nemen in het oude bestek en de orginele tekeningen van het “Werk bij Maarsseveen”.
(grote bestanden, het duurt dus even)
Bestektekeningen uit 1880
Bestek uit 1880
Werktekeningen uit 1906