Door Frans van Zoest op 20 juni 2016

Zwemband, laars en eend

“Die staan voor wat Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden voor u doet: veilige dijken, droge voeten en schoon water.” Dat hield Jan Reerink 15 enthousiaste leden voor tijdens een werkbezoek aan de rioolzuivering Leidsche Rijn op 8 juni.

Dat de leden enthousiast waren kwam niet alleen door de aanstekelijke passie van PvdA’ ers Jan Reerink, Frans van Bork en Constantijn Jansen op de Haar. Het werk van het waterschap gaat over zaken die ons leven en de lokale politiek heel concreet raken. Als ik mijn postcode invul op www.overstroomik.nl blijkt dat het water bij mij maximaal 1 meter hoog kan komen. Pffff, dat valt me ergens nog mee. Maar de kans van meer dan 10% dat ik dit in mijn leven meemaak komt heel dichtbij!

JanReerink

Frans van Bork liet zien wat geleerd is van de ernstige wateroverlast in Kockengen 28 juli 2014 en welke brede en gemeenschappelijke inspanning er nodig is om herhaling te voorkomen. Lees het evaluatierapport uit 2014 hier.
Constantijn Jansen op de Haar vereerde ons tenslotte met een rondleiding aan de rioolwaterzuivering. Indrukwekkend hoeveel grondstoffen en energie er inmiddels uit uw en mijn poep en plas gewonnen kunnen worden! Helaas zal een oproep om vaker naar de wc te gaan het niet goed doen in verkiezingstijd, maar anders… En: wist u dat het een van de grootste zuiveringsuitdagingen is om alle moderne geneesmiddelen uit en drugs ons afvalwater te krijgen? Er wordt met rioolwater zelfs onderzoek gedaan naar drugsgebruik in onze provincie! Ook mochten we kijken in de zeef waar onze vergeten vaatdoekjes uit het water worden gezeefd. Een 20 kuub-container per maand voor heel Leidsche Rijn. Het viel me eigenlijk nog best mee…. De zuivering bestaat uit 2 identieke installaties waarvan er een in gebruik is. Als Maarssenbroek er in de nabije toekomst op aangesloten wordt, gaat ook de andere helft in gebruik.

Rondleiding

De conclusie was dat er vele thema’s zijn die het waterschap kan aandragen en waar in de lokale politiek iets van gevonden moet worden. Die gaan we structureler uitwisselen en ook meenemen in het opstellen van ons nieuwe verkiezingsprogramma voor 2018. Conclusie was misschien ook dat nog een ALV houden na een dergelijk interessant werkbezoek wel een hele grote uitdaging is…