Door op 24 april 2012

Ruimtelijke visie Nyenrode

De plannen op landgoed Nyenrode stonden deze maand ook weer op de agenda. Eerder verwachtten we dat de wethouder mijn pleidooi in de werksessie voor verplaatsing van een gedeelte van de bebouwing naar de kanaalzone zou honoreren.
Op het laatste moment is de bebouwingsmuur aan de zuidzijde van het landgoed, precies op de overgang naar het open weidegebied toch gehandhaafd.

In de werksessie hebben we daarom opnieuw gepleit voor een zorgvuldige overgang naar het open weidegebied. We vinden dat de Vechtvisie leidend moet zijn voor alle ruimtelijke plannen in het stroomgebied van de Vecht.
Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor de toename van verkeer naar de Straatweg en voor de veiligheid van fietsers. Samen met de fractie van DSV hebben we voor elkaar gekregen dat omwonenden, maatschappelijke organisaties en de bewonersvereniging Otter-Maten nog bij het verder aanpassen van de Ruimtelijke Visie mogen participeren. 

De (D66!) wethouder wilde de participatie uitstellen tot de bestemmingsplanprocedure. Wat ons betreft was dat veel te laat: plaatsing en volume van de bebouwing is dan al vastgesteld.