Door op 29 januari 2013

Gageldijk 71

Zo nu en dan halen we een langlopend dossier uit de kast. Vele toezeggingen blijven wat ons betreft te lang hangen. Zo ook de Gageldijk.

Ik ontdekte bij de behandeling van het bestemmingsplan voor een recreatieterrein in april 2012 dat het terrein recent was ingericht in strijd met het nieuwe bestemmingsplan voor huisvesting tijdelijke werknemers.
De wethouder gunde de eigenaar, ondanks deze illegale praktijk, toch zijn bestemmingsplan. De raad kreeg de toezegging dat er een gesprek met de eigenaar zou plaats vinden en dat er gehandhaafd zou worden.
We zijn bijna een jaar verder en we hoorden niets meer. Bij mijn navraag in de raad bleek dat ambtenaren al 3 maanden werken aan een ambtelijk advies als antwoord op het verzoek van de eigenaar om de activiteiten te legaliseren.

Wij maken ons zorgen om deze situatie. Hoe langer het duurt, hoe meer wij vrezen voor de rechten van de mensen die er al een tijdje wonen. De wethouder heeft toegezegd dat er binnenkort toch echt een voorstel komt. Wij blijven hem op de huid zitten.