Door op 22 november 2011

Schildersbuurt Maarssen Dorp

Er worden plannen ontwikkeld voor een Vomar supermarkt en woningen in de Schildersbuurt in Maarssen Dorp. 

Als woordvoerder voor de PvdA fractie ben ik in november, met kanttekeningen wat betreft onder andere het parkeren en het te grote winkeloppervlak, akkoord gegaan met het Plan van Aanpak voor deze ontwikkeling.
Wel vinden we voldoende parkeergelegenheid bij de supermarkt zelf (en dus niet op het Pieter de Hooghplein) een vereiste en hebben we nog vragen bij de bevoorradingsroutes.
Een klankbordgroep waarin omwonenden zitting hebben, is inmiddels aan het werk. De PvdA denkt dat er voor de parkeerproblemen een oplossing mogelijk is. De geplande supermarkt van 1200 m2 is te groot, gelet op het overige aanbod in Maarssen Dorp. Als er dus iets kleiner wordt gebouwd, ontstaat ruimte voor parkeren.
Voordat de PvdA de plannen in de gemeenteraad definitief goedkeurt, moeten onder meer de knelpunten rond parkeren en bevoorrading zijn opgelost. Het college heeft extra onderzoek toegezegd. 

Wij blijven dit volgen.