11 maart 2017

PvdA Stichtse Vecht op de bres voor podiumfunctie in Maarssen-Dorp

Raad stemt in met stedenbouwkundig plan Harmonieplein

Op dinsdag 7 maart heeft de Raad van de gemeente Stichtse Vecht ingestemd met het stedenbouwkundig plan Harmonieplein. Ook bij de fractie van de PvdA kon het plan op instemming rekenen.

Er ligt een mooi plan voor dat wat de PvdA fractie een impuls geeft aan het centrum van Maarssen-Dorp. Wat de afgelopen decennia niet is gelukt, is nu wel gelukt: er ligt een uitvoerbaar stedenbouwkundig plan voor het Harmonieplein.

Veel suggesties van bewoners en vanuit de raadscommissie zijn verwerkt in de plannen. De PvdA fractie ziet een groot deel van de uitgangspunten die zij vooraf heeft meegegeven terug in het plan.

Met het plan wordt een aantrekkelijk plein gerealiseerd waar ook activiteiten kunnen plaatsvinden. Het onderwijs in de gemeente krijgt een flinke impuls door de nieuwbouw. De woningvoorraad wordt uitgebreid en er is ruimte voor maatschappelijke functies en horeca in het plan.

Maar er zijn ook een aantal kanttekeningen. Zo mist de PvdA, met het verdwijnen van ’t Zand, een culturele functie. Wij zien graag dat het College zijn uiterste best doet om een kleinschalige podiumfunctie te realiseren in het plan of in de nabijheid van het Harmonieplein. Dat kan bijvoorbeeld een grand café zijn met een filmzaal. Het beleid van de gemeente is om het culturele aanbod te verbinden en te versterken en daar sluit een kleinschalige podiumfunctie naadloos bij aan. Een kleinschalig podium kan een goede bijdrage leveren aan het verlevendigen van het centrum van Maarssen-Dorp. Hiervoor heeft de PvdA, samen met GroenLinks, een motie voor ingediend.

De motie riep het College van B&W op om “Zich op grond van een inspanningsverplichting tot het uiterste in te spannen om binnen de gebiedsontwikkeling van het Harmonieplein of in de nabije omgeving hiervan een culturele functie in de vorm van een kleinschalige podiumfunctie te (laten) realiseren.” De motie heeft het helaas niet gehaald; een gemiste kans wat de PvdA betreft. D66 en CDA gaven aan dat hier volgens hen geen behoefte aan zou bestaan en ook Maarssen 2000 vond een kleinschalige podiumfunctie niet nodig.

Daarnaast blijft het parkeren en de ontsluiting van Maarssen-Dorp een zorgpunt. Maar de vraag is of dit allemaal binnen dit plan opgelost kan worden. De PvdA is in ieder geval blij met het realiseren van de 64 extra parkeerplaatsen.

Verder heeft de PvdA aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid van het gebied en te realiseren functies, zoals bijvoorbeeld voldoende invalide parkeerplaatsen en voor minder validen toegankelijke gebouwen. Wij hebben de wethouder gevraagd om hier een toezegging over de doen. Dat heeft hij gedaan.