Door op 15 oktober 2013

Zienswijze Transformatorstation Breukelen – Kortrijk

Het ministerie van EZ dwingt de gemeente, ondanks ons protest, tot het toelaten van een reusachtig hoogspanningsschakelstation in het kwetsbare cope landschap van Kortrijk, vlakbij Breukelen.

In een tweede werksessie vertelde wethouder Ploeg dat hij bij het ministerie niets voor elkaar had kunnen krijgen en kwam met een wat slappe concept zienswijze op het inpassingsplan.

De PvdA riep hem nogmaals op om in de zienswijze in ieder geval de locatie Kortrijk als minst wenselijk te bestempelen en de grootte van het station planologisch te maximeren. Ook de verbinding tussen het 380kV en 150kV net moet wat ons betreft ondergronds komen.

Het onzalige plan ligt tot 8 november 2013 ter inzage en gedurende die periode is er gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Met de opmerkingen uit de werksessie zou dit een stuk steviger moeten zijn dan de wethouder van plan was.

We hebben nog geen uitgaande brief gezien en blijven duimen: Doet-ie-ut-of-doet-ie-ut-niet.