Door Wim Bos op 15 oktober 2014

WEL/NIET* FIETSBRUG IN NIGTEVECHT?* doorhalen wat niet gewenst wordt

Op maandag 13 oktober hield het bestuur, zoals steeds voor de maandelijkse bestuursvergadering, een inloopspreekuur. Deze maand kwamen wij bijeen in Nigtevecht. Daar kwam tijdens ons spreekuur natuurlijk ook de veelbesproken fietsbrug aan de orde. Wim Bos, burgerlid van de PvdA-fractie in Stichtse Vecht legt uit hoe het zit en waar de PvdA voor staat.

Als compensatie voor de verbreding van het wegenstelsel van Almere naar Schiphol, werden compensatiegelden bedacht voor Natuurvriendelijke doelen. Titel van het programma: ‘De Groene Uitweg’. Uitvoerder van dat programma is de provincie Noord-Holland. Een van die voorstellen is het aanleggen van een fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal bij Nigtevecht.

Al sinds 2007 wordt er gepraat over de aanleg van de fietsbrug. Vier partners zijn aan zet: de provincies Noord-Holland, Utrecht en de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht. Amsterdam is agenda-lid. In Nigtevecht is de dorpscommissie zeer betrokken geweest bij de ontwikkeling van de fietsbrug. De stelling van de dorpscommissie, maar ook van vrijwel alle andere deelnemende organisaties zoals de Vechtplassencommissie en de Vereniging Spaar het Gein, was dat de brug in Nigtevecht zo dicht mogelijk zou moeten aanlanden bij het centrum van het dorp op ‘De Punt’. De Punt is nu een langgerekt schiereiland waar Rijkswaterstaat zijn opslag van materialen heeft. Om onnavolgbare redenen hebben de partners (en met name de provincie Noord-Holland) echter besloten tot het verleggen van de aanlanding van de brug circa twee kilometer ten zuiden van Nigtevecht ter hoogte van het veld van de plaatselijke voetbalclub DOB (Door Oefening Beter). Overigens, maar dat terzijde, DOB is de opvolger van OKB (Op Klompen Begonnen).

Door de dorpscommissie en andere betrokkenen is getracht na te gaan hoe het zo gekomen is dat de aanlandig is verlegd. Officieel heet het dat de aanlanding van de brug bij de Punt te duur zou worden. Inderdaad, ter hoogte van de punt is het Amsterdam Rijn Kanaal enkele meters breder dan bij de sportvelden. Naar verluidt een verschil van vele miljoenen. Niemand gelooft dat. Pogingen om de begrotingen van beide opties in te zien werden door de autoriteiten afgewezen, met als argument dat het om aanbestedingsgevoelige informatie zou gaan. Maar waarom mochten dan wel externe adviseurs inzage hebben? Adviseurs, door de provincie Noord-Holland ingehuurd en veelal van bedrijven afkomstig die een belang kunnen hebben bij informatie over een toekomstige aanbesteding?

Kortom veel vragen. Daar zijn de schriftelijke vragen van de PvdA fractie van eind september over de Fietsbrug aan toegevoegd. Wij wachten nog op antwoord. Niettemin heeft het college van B&W van Stichtse Vecht op 7 oktober ingestemd met de Ontwerpbestemmingsplan Fietsbrug Nigtevecht. De PvdA fractie vindt vooralsnog dat de aanlanding van de fietsbrug op de Punt moet plaatsvinden zo lang er geen volledige openheid van zaken wordt gegeven.

Wim Bos

Wim Bos

Wim  Bos (71) is een oude rot in het vak en een echte verbinder.  Hij woont in Oud Zuilen. Werkte tot 2003 in de volkshuisvesting als directeur bedrijfsvoering van Aedes. Is daarna zes jaar lid geweest van de  Provinciale Staten van Utrecht. Hij was lijsttrekker en (vice)-fractievoorzitter. Was vervolgens tot december 2012 directeur van een

Meer over Wim Bos