4 februari 2014

Uitnodiging: Thema-avond Inkomen

De PvdA Stichtse Vecht gaat de verkiezingen in met drie thema’s: werk, inkomen en zorg.

In drie discussiebijeenkomsten praten wij met iedereen die daarvoor belangstelling heeft over deze thema’s. De eerste bijeenkomst gaat over het thema Inkomen. De PvdA nodigt iedereen uit om mee te komen discussiëren over inkomen en inkomensondersteuning en de oplossingen die de PvdA Stichtse Vecht in haar verkiezingsprogramma biedt.

Deze thema-avond vindt plaats op woensdag 12 februari, in Het Trefpunt, Kerkweg 21 te Maarssen. De avond begint om 20:00 uur. Sprekers zijn onder andere Joost van Hoorn, expert van de kennisbank voor stads- en regio-ontwikkeling Platform31 en vertegenwoordigers van werkgevers en vakbonden in Stichtse Vecht.

Meer informatie? Stuur een e-mail naar: stichtsevecht@pvda.nl