23 september 2016

PvdA Stichtse Vecht wil tijdelijk oude uren Huishoudelijke Hulp terug

Motie tijdens raadsvergadering 27 september

Veel inwoners met huishoudelijke hulp kregen voor de zomer een brief van de gemeente Stichtse Vecht waarin stond dat hun huishoudelijke hulp gecontinueerd zou worden, maar dat de ‘algemene voorziening’ van waaruit die hulp geboden werd gewijzigd zou worden in een ‘maatwerkvoorziening’. Ook werd mensen verteld dat de uitspraak van de hoogste rechter in Nederland (Centrale Raad van Beroep) aanleiding was om per 1 januari 2017 de regels voor de huishoudelijke hulp aangepast te hebben. Een gesprek voor een hernieuwde vaststelling van uren huishoudelijke hulp zou in dat verband volgen.

De Partij van de Arbeid vindt de actie die het College van Burgemeester en Wethouders van Stichtse Vecht heeft genomen na de uitspraak van de Centrale Raad uitermate teleurstellend. Wat in de brief aan de inwoners niet wordt gezegd is dat de vaststelling van het urenaantal vanaf 1-1-2016 niet juist is verlopen en dat inwoners die vinden dat zij te weinig huishoudelijke hulp krijgen een gesprek kunnen aanvragen bij de gemeente voor een nieuwe vaststelling.

Daarnaast maakt de PvdA Stichtse Vecht zich boos, samen met de Maarssen 2000, Lokaal Liberaal en Stichtse Vecht Beweegt, over het feit dat mensen met huishoudelijke hulp, na de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, ongelijk behandeld worden.

PvdA-raadslid Els Swerts: “Er is sprake van ongelijke behandeling van meerdere groepen. Mensen die klagen of in bezwaar gaan, krijgen een gesprek met de gemeente om opnieuw naar de uren te kijken. Mensen die dat niet doen, blijven hun oude hulp ontvangen (vaak anderhalf uur per week), ook al heeft de rechter vastgesteld dat de rechtsgrond ontbreekt voor die anderhalf uur. Daarnaast worden alle mensen die vanaf 1 januari 2016 een brief kregen van de gemeente voor het recht op hulp benadeeld t.o.v. de mensen die pas vanaf 1 juni 2016 zouden overgaan naar de nieuwe situatie. Bovendien heeft het College van B&W geen actie ondernomen naar de mensen voor wie de huishoudelijke hulp is komen te vervallen per 1-1-2016. Zeker voor een deel van deze mensen is de hulp ten onrechte vervallen. Het College van B&W laat hier grote steken vallen.

De PvdA zal daarom, samen met genoemde andere partijen, in de raadsvergadering van 27 september komen met een motie, een oproep aan het college, om iets te doen aan deze geschapen ongelijkheid. Raadslid Els Swerts: “Wij vinden dat het College van B&W in een korte klap alle inwoners hun recht op hun oude aantal uren van voor 1-1-2016 moet teruggeven per direct (dus per 1-10-2016). Alleen op deze manier wordt iedereen in gelijke mate recht gedaan.” Tevens vinden de indienende partijen dat inwoners die het betreft gedeeltelijk gecompenseerd moeten worden met een bon (voucher) voor eenmalig extra uren voor achterstallig schoonmaakwerk en gemiste uren huishoudelijk hulp. Ook wordt het College van B&W in de motie opgeroepen in gesprek te gaan met de inwoners die hun huishoudelijke hulp per 1-1-2016 zijn kwijtgeraakt. Met wat de rechter nu heeft bepaald, is op zijn minst een deel van de mensen die hulp ten onrechte kwijtgeraakt.