23 september 2017

PvdA Stichtse Vecht wil de bezuiniging op de dorpshuizen van tafel hebben

Op 12 september jl. sprak de commissie Bestuur & Financiën over het Dorpshuizenbeleid in Stichtse Vecht. De commissie werd verzocht zich uit te spreken over de definitie, de criteria en de uitgangspunten voor de dorpshuizen.

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht is een groot voorstander van dorpshuizen en dorpshuisfuncties in de wijken, dorpen en kernen van Stichtse Vecht. Zij vormen een belangrijke functie in het kader van de sociale cohesie, als ontmoetingsruimte voor jong en oud. Wij hebben de wethouder laten weten behoefte te hebben aan een integrale visie op de dorpshuisfuncties in onze gemeente.

De PvdA-fractie stelt voor om de eerder vastgestelde bezuiniging op dorpshuizen van 45.000 euro terug te draaien en dus niet uit te voeren. Het gaat economisch beter, ook met het huishoudboekje van de gemeente Stichtse Vecht: er is financiële ruimte in de begroting. Een bezuiniging op de dorpshuizen is dus niet nodig en wat de PvdA betreft ook zeer onwenselijk. Wij hebben er niets aan als dorpshuizen omvallen; dat moeten we niet laten gebeuren.

In het kader van het wijken- en kernen beleid vindt de PvdA het juist belangrijk dat er extra wordt geïnvesteerd in de dorpshuisfuncties in wijken, dorpen en kernen. Aan de verantwoordelijk wethouder Van Dort hebben we gevraagd om met dorpshuizen in gesprek te gaan hoe zij hun positie in wijken en kernen kunnen versterken.

Omdat er zich in de raadscommissie een brede politieke steun aftekende voor het voorstel om de bezuiniging op de dorpshuizen van 45.000 euro terug te draaien, hebben we de verantwoordelijk gevraagd om dit mee te nemen bij de begrotingsbehandeling 2018.

Maarten van Dijk, fractievoorzitter PvdA Stichtse Vecht