17 januari 2015

PvdA Stichtse Vecht stelt vragen over de vervanging van de Breukelerbrug

Rond de zomervakantie 2015 is de Breukelerbrug in de gemeente Stichtse Vecht aan de beurt voor groot onderhoud. Deze brug, die stamt uit 1957, krijgt een flinke opknapbeurt: de boog van de brug wordt vervangen en de doorvaarhoogte vergroot.

De vervanging van de Breukelerbrug geeft de fractie van de PvdA Stichtse Vecht aanleiding vragen te stellen aan het College van B&W van Stichtse Vecht. PvdA fractievoorzitter Maarten van Dijk: “Wij zijn benieuwd naar de precieze planning van de vervanging van de Breukelerbrug en hoe lang de brug zal worden afgesloten voor het verkeer.”

Vorig jaar is de brug bij Loenersloot vervangen. De PvdA-fractie wil graag weten wat de leerpunten/ ervaringen zijn n.a.v. de vervanging van de brug bij Loenersloot. “Wij hechten belang aan een goede communicatie en zijn benieuwd wat Rijkswaterstaat en de gemeente in dit kader gaan doen.”, aldus Maarten van Dijk.

De hulpdiensten en dan in het bijzonder de ambulancedienst maken frequent gebruik van de Breukelerbrug als aanrijroute. Ambulances die met spoed naar Breukelen moeten, rijden via de standplaats in Maarssen via de rijksweg A2 naar Breukelen. Van Dijk: “Van het College van B&W willen wij weten hoe de aanrij tijden van de hulpdiensten gewaarborgd zijn ten tijde van de vervanging van de Breukelerbrug.”

De schriftelijke vragen zijn hier te downloaden:

Schriftelijke vragen PvdA SV_Vervanging Breukelerbrug_15012014