23 december 2014

PVDA STICHTSE VECHT FELICITEERT MARC WITTEMAN

Op 19 december 2014 heeft de ministerraad op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten om Marc Witteman (PvdA) voor te dragen voor benoeming tot de nieuwe burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht. De benoeming gaat in op 29 januari 2015.

De heer Witteman (53 jaar) is vanaf september 2010 lid van Gedeputeerde Staten van Flevoland. Daarvoor was hij onder andere wethouder in Leiden en Hillegom en waarnemend burgemeester van Warmond.

PvdA-fractievoorzitter Maarten van Dijk namens de fractie van de PvdA Stichtse Vecht: “Wij zien uit naar de samenwerking met Marc Witteman en feliciteren hem van harte met zijn voordracht.”

Bestuursvoorzitter Lukas Burgering namens het bestuur en de leden van de PvdA Stichtse Vecht: “Wij zijn verheugd dat er een partijgenoot burgemeester wordt in onze mooie gemeente en wensen hem alle goeds toe in zijn nieuwe functie.”

Namens bestuur en fractie PvdA Stichtse Vecht,

Maarten van Dijk, fractievoorzitter
Lukas Burgering, voorzitter bestuur