Door John Autar op 22 maart 2016

PvdA Stichtse Vecht en de landelijke banenafspraak

Op woensdag 16 maart was in Utrecht de bijeenkomst over de stand van zaken van de Garantiebanen of wel de banenafspraak. De fractie van de PvdA Stichtse Vecht was hierbij aanwezig om zich te laten bijpraten over de laatste stand van zaken.

Wat zijn Garantiebanen of de banenafspraak ook al weer? Dit zijn speciale banen die komende jaren gecreëerd worden bij de overheid en het bedrijfsleven. Over tien jaar, in 2026 moeten er landelijk 125.000 extra banen gerealiseerd zijn. Een Garantiebaan is een baan voor maximaal 25,5 uur werk per week. Voor wie? Deze banen zijn voor:

 • Mensen die onder de Participatiewet vallen, maar niet 100% minimumloon kunnen verdienen
 • Mensen in de Wajong zitten
 • Mensen met een Wsw-indicatie
 • Mensen met een Wiw-baan
 • Mensen met een ID-baan
 • Leerlingen afkomstig van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

In de krant en op het nieuws volgen we het al: het loopt niet zo vlot met de realisatie van de extra banen. Hoe staat het in onze regio, de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden waar onze gemeente bij hoort? Eind dit jaar moeten er 2.554 extra banen gecreëerd worden. Volgens het Werkbedrijf van de samenwerkende gemeenten en het UWV gaat het wel volgens plan en zal het aantal gehaald worden. We gaan het zien.

De PvdA Stichtse Vecht maakt zich sterk voor de banenafspraak. Wij staan voor toegankelijkheid en gelijke kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt en ondersteunen deze landelijke aanpak. Toch maken wij ons zorgen. Onderstaand een aantal zorgpunten.

 • De organisatie is nog in ontwikkeling en staat nog niet.
 • Het gaat niet zo soepel in het vinden van de werkzoekenden, terwijl ze er wel zijn, kijk maar naar de cijfers en bv. de Wajong-uitkeringen. Om dit probleem te verhelpen gaat het Werkbedrijf extra op zoek naar jongeren uit het speciaal onderwijs (VSO). Dat was ook niet echt de bedoeling.
 • Het lukt niet zo makkelijk om in het zogenaamde doelgroepregister van het UWV te komen. Ongeveer een derde van de verwezen kandidaten wordt door het UWV als doelgroep banenafspraak vastgesteld. Ook als een welwillende werkgever zelf met een kandidaat komt, kan het maanden duren voordat er een uitslag komt of het kan.
 • Je moet van goede huize komen wil je aangenomen worden: 1 op de 6 sollicitanten slaagt er in aangenomen te worden.
 • Hoe zit het met de overige werkzoekenden? Het ziet er naar uit dat gemeenten relatief veel aandacht besteden aan de banenafspraak? Dit gaat ten koste van de overige werkzoekenden.
 • Verder moeten we er voor waken dat er een verdringing op de arbeidsmarkt plaats vindt. Een gewone baan wordt omgebouwd naar een Garantiebaan waarmee de werkgever subsidies kan krijgen.

Wij blijven nauwlettend volgen en zullen regelmatig met actuele informatie komen.

Campagne
Er een landelijke campagne gaande over de banenafspraak. Zie www.onbeperktaandeslag.nl

John Autar

John Autar

John Autar (54) is zelfstandig ondernemer en woont in Vreeland.  Kent vanuit zijn werk de uitvoering van de gemeentetaken in wijken en op werkvloeren.

Meer over John Autar