26 februari 2017

PvdA pleit voor een integrale aanpak van het illegaal bijplaatsen/dumpen van (grof)vuil bij ondergrondse containers/verzamelplaatsen

Het illegaal bijplaatsen of dumpen van (grof)vuil bij ondergrondse containers en verzamelplaatsen is veel inwoners een doorn in het oog. Dit blijkt uit foto’s bij Fixi, uit een artikel in de VAR d.d. 2 februari 2017, uit berichten op Facebook, uit contacten met bewoners(organisaties) en uit waarneming van onze fractieleden.

Deze ergernis doet zich vooral voor in Bisonspoor, Antilopespoor, Zebraspoor, Zwanenkamp en Breukelen-Noord.

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht heeft het College van B&W van Stichtse Vecht medio februari 2017 gevraagd om een integrale aanpak van dit probleem. Wat de PvdA betreft zou de aanpak zich moeten richten op communicatie, schoonhouden en handhaving.

De PvdA is een groot voorstander van het leveren van maatwerk in het wijkbeheer in de wijken en dorpen van Stichtse Vecht.

In de gemeente Utrecht heeft dit probleem ook gespeeld. In de raadsbrief van de gemeente Utrecht “Communicatie Het Nieuwe Inzamelen en ontwikkelingen bijplaatsingen” wordt het probleem adequaat aangepakt door een ketensamenwerking Inzamelen, Schoon en Handhaven. Uit contacten met de fractie van de PvdA in Utrecht blijkt dat er door dit aanvalsplan al goede resultaten zijn geboekt.

Onze raadsvragen over dit onderwerp kunt u hier nalezen.