22 februari 2017

Nieuwe Ombudsman PvdA Stichtse Vecht: Mario van Dijk

De PvdA Stichtse Vecht is verheugd dat Stichtse Vecht vanaf nu weer een PvdA-ombudsman heeft: Mario van Dijk.

De PvdA is heel blij dat Mario bereid is om deze functie op zich te nemen. Mario is door zijn jarenlange ervaring goed bekend in het sociale en fysieke domein in Stichtse Vecht en heeft een breed netwerk opgebouwd, zoals bij maatschappelijke organisaties, kerken en bewonersorganisaties. Mario wordt waar nodig ondersteund door een ombudsteam. Het initiatief ‘Deeljezorgervaring.nl’ dat de PvdA in 2015 lanceerde wordt hiermee verbreed naar een volledige ombudsfunctie zoals deze er in het verleden ook was.

De ombudsman kunt u bereiken op 0346-285320 of ombudsteam@pvda-stichtsevecht.nl. Het eerste wat hij doet is met u een afspraak te maken en uw probleem goed door te nemen.

De Partij van de Arbeid heeft in ongeveer 180 de gemeenten een ombudsman of -team. In deze ombudsteams staan vrijwilligers klaar om bewoners te helpen met wat men soms ‘kleine problemen’ noemt. Noem ze klein, maar het gaat hier wel om grote ergernissen, zoals overlast, criminaliteit, juridisch getouwtrek, bureaucratie, vervuiling woonomgeving, allemaal zaken die bewoners dagelijks raken.
Ombudswerk richt zich traditiegetrouw vooral op klachten over overheidsinstanties, maar de PvdA kan je ook op weg helpen als je niet goed weet bij welke instantie je moet aankloppen.

Ook wanneer je geen lid bent van de PvdA is het mogelijk om de hulp van de ombudsman in te schakelen. De hulp is geheel kosteloos.

De PvdA-ombudsman kan terugvallen op de deskundigheid van de fractie van de PvdA Stichtse Vecht, ombudsteams in andere gemeenten en op het ombudsteam van de Tweede Kamer van de PvdA.

Meer informatie is te vinden op deze website, zie de button rechts.

Deelnemen? Ben je lid van de PvdA, of heb je affiniteit met onze partij en wil je meer weten over deelnemen aan ons ombudsteam? Dan horen we dat graag!