2 oktober 2017

Kom in gesprek met PvdA Stichtse Vecht over Vreeland op vrijdag 13 oktober!

Graag nodigt de PvdA Stichtse Vecht inwoners van Vreeland uit om in gesprek te gaan over wat zij belangrijk vinden. Dat kan op vrijdag 13 oktober van 19:30 tot 21:00 uur in het Dorpshuis Vreeland, Fetha 16, Vreeland. Deel uw vragen, zorgen, opmerkingen, bewonersinitiatieven en/of andere aandachtspunten met de dames en heren politici. Onderwerpen waar wij ons bijvoorbeeld voor hebben ingezet of hard voor maken zijn:

  • Dorpshuizen moeten blijven, ook in Vreeland en de bezuiniging op dorpshuizen van 45.000 euro wordt teruggedraaid.
  • Begraafplaatsen beter onderhouden en niet privatiseren
  • Extra investeren in een veilige en goed onderhouden openbare ruimte
  • Extra controle op rommel bij omgekeerde afvalinzameling
  • Gevolgen modernisering afvalscheiding voor Vreeland
  • Creatieve oplossing voor verkeer de Greif.

Heeft u nu al vragen voor het bestuur en/of de fractie van de PvdA Stichtse Vecht, neemt u dan contact met ons op via e-mail: secretaris@pvda-stichtsevecht.nl.

We zien u graag!

13 oktober, 19:30-21:00 uur
Dorpshuis Vreeland
Fetha 16, Vreeland