21 mei 2014

Fractieteam PvdA Stichtse Vecht compleet

Met de start van de raadsperiode 2014-2018 vertegenwoordigen Maarten van Dijk en Els Swerts de PvdA Stichtse Vecht in de gemeenteraad van Stichtse Vecht. Op 22 april jl. zijn Wim Bos en John Autar benoemd tot burgerlid namens de PvdA Stichtse Vecht. Pim Bout ondersteunt de fractie als steunfractielid.

Het fractieteam van de PvdA Stichtse Vecht is hiermee als volgt samengesteld:
• Maarten van Dijk: fractievoorzitter en woordvoerder Bestuur en Dienstverlening, Veiligheid, Beheer en Leefomgeving, Financiën.

• Els Swerts: vice-fractievoorzitter en woordvoerder Onderwijs en Jeugd, Armoedebeleid en Schuldhulpverlening, Welzijn en Zorg. •

Wim Bos: burgerlid en woordvoerder Cultuur, Sport en Recreatie, Wonen en Ruimtelijke Ordening.

• John Autar: burgerlid en woordvoerder Werk(gelegenheid) en Inkomen, Vrijwilligerswerk, Natuur en Milieu, Economische zaken en Ondernemerschap.

• Pim Bout: steunfractielid Sociaal Domein.

Fractie-voorzitter Maarten van Dijk: “Vanuit de oppositie zal de PvdA-fractie Stichtse Vecht kritisch, inhoudelijk en constructief politiek voeren. De inwoners van Stichtse Vecht staan voor ons centraal. Wij gaan voor hen aan de slag. Om goede zorg in de buurt te organiseren voor een ieder die dat nodig heeft, werk te maken van meer banen en ervoor te zorgen dat een ieder op een prettige en veilige manier kan wonen en werken in onze gemeente.”

Voorzitter van de PvdA Stichtse Vecht Lukas Burgering: “Dit is een sterk team, waar de leden van de PvdA in onze gemeente veel vertrouwen in uitspreken. Onder leiding van Maarten van Dijk zal de fractie in deze raadsperiode onze speerpunten Werk, Inkomen en Zorg blijvend agenderen. In het belang van alle inwoners en in het belang van een sterker en socialer Stichtse Vecht.”
Heeft u vragen aan de fractie van de PvdA Stichtse Vecht, neemt u dan contact met ons op via e-mail: stichtsevecht@pvda.nl