3 november 2014

Familiegroepsplan in verordening Jeugdhulp opgenomen op verzoek van PvdA Stichtse Vecht

Op donderdag 30 oktober stond de verordening Jeugdhulp op de agenda van de gemeenteraad van Stichtse Vecht. In de voorgestelde verordening ontbrak het familiegroepsplan. Op verzoek van de fractie van de PvdA Stichtse Vecht is het familiegroepsplan alsnog opgenomen in de verordening Jeugdhulp.

Een familiegroepsplan is een plan van aanpak dat door de ouders, samen met anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren, zelf wordt opgesteld. Er wordt hierbij uitgegaan van de eigen kracht van het gezin. Het plan beoogt de sociale omgeving de mogelijkheid te geven mee te denken over de in te zetten hulp en bij te dragen aan een oplossing. Daarmee komt de regie meer bij de burger te liggen.

Het familiegroepsplan is wat anders dan een hulpverleningsplan/ ondersteuningsplan. Bij een familiegroepsplan is de familie de schrijver van het plan, terwijl dit bij een hulpverleningsplan/ ondersteuningsplan een hulpverlener/ professional is.

PvdA-raadslid Els Swerts: “Het familiegroepsplan past helemaal bij de visie en het verkiezingsprogramma van de PvdA Stichtse Vecht waarbij de eigen kracht van het gezin centraal (gezinsdenken) staat: zelf het heft in handen waar dat mogelijk is en ondersteuning waar dat noodzakelijk is. Hierdoor kunnen ouders hun invloed uitoefenen en verantwoordelijkheid dragen.”

De verordening Jeugdhulp, inclusief het familiegroepsplan, is op 30 oktober 2014 unaniem aangenomen door de Raad van Stichtse Vecht.