21 november 2013 | De Ark in Maarssenbroek

Algemene ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op 21 november 2013 om 20.00 uur in De Ark, Duivenkamp 844, 3607 WG Maarssenbroek.

Tijdens deze vergadering komen er twee belangrijke punten aan de orde:

1. De vaststelling van het Verkiezingsprogramma 2014-2018.

Dit programma is samengesteld door de Strategiegroep van de Afdeling Stichtse Vecht en besproken tijdens een ledenraadpleging op 26 september jl.

Indien u als lid van de PvdA een wijziging wilt voorstellen, doet u dat schriftelijk; u stuurt een mail aan de secretaris (info@pvda-stichtsevecht.nl) en wel vóór 17 november.

2. Vaststelling van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing van 19 maart 2014.

De kandidatenlijst is alleen beschikbaar voor leden van de PvdA. Op deze lijst staan de mensen die door het bestuur van de afdeling naar voren zijn geschoven voor de komende verkiezingen.

3. De overige punten zijn:

–        Notulen vergadering 22-02-2013

–        Lijstverbinding met Groen Links

–        Wisseling voorzitterschap

–        Verslag Permanente Campagne Commissie

–        Begroting 2014

Alle leden van de PvdA in Stichtse hebben per mail of via de post de vergaderstukken ontvangen.