Wethouder

Maarten van Dijk

Economie, cultuur en leefomgeving

Maarten van Dijk (1980) woont in Maarssenbroek en is Business Controller bij de gemeente Amsterdam. Heeft zijn sporen verdiend als beleidshoofd en adviseur in het sociaal domein en de bedrijfsvoering. Hij is sinds maart 2014 raadslid en fractievoorzitter van de PvdA Stichtse Vecht en beschikt over ruime politieke ervaring als raadslid in de voormalige gemeente Maarssen (2003-2010). Heeft uitgebreide kennis op het gebied van werk/inkomen, financiën, leefbaarheid en bestuurlijke samenwerking. Zoekt de verbinding en heeft bewezen ervaring te hebben bij het betrekken van inwoners bij gemeentelijk beleid.

Als fractievoorzitter voor de PvdA Stichtse Vecht heeft hij zich sterk gemaakt voor een betrouwbare dienstverlening van de regiotaxi, meer parkeerplaatsen bij onze NS-stations en de toekomstige uitvoering van de sociale werkvoorziening. Hij vindt het belangrijk dat er extra wordt geïnvesteerd in het onderhoud van de openbare ruimte.

Portefeuille                 : Financiën, Economische Zaken, Leefbaarheid & Veiligheid, Verkeer &

 Vervoer, Recreatie en Toerisme, Dienstverlening & Communicatie,

 Media, Subsidiebeleid, Inkoop & Aanbesteden en Bedrijfsvoering.

Wijkcontactpersoon    : Maarssenbroek, Zandweg Oostwaard

Commissies                : Raadscommissie Bestuur & Financiën, Auditcommissie

Telefoon                      : 06 25545407

E-mail                         : maarten.van.dijk@hetnet.nl