Fractievoorzitter

Els Swerts

WMO, Onderwijs en Jeugd, Armoedebeleid en Schuldhulpverlening, Welzijn en Zorg, Ouderenbeleid

Els Swerts (1960) studeerde Maatschappelijk werk en Sociale Zekerheidswetenschap en woont in Breukelen. Zij werkt als beleidsmedewerker collectieve belangenbehartiging ouderen in de stad Utrecht (wonen, welzijn, zorg, minimabeleid). Zij is lange tijdvoorzitter geweest van het armoedeplatform in Utrecht. Sterk betrokken bij vraagstukken op het terrein van werk, inkomen, gezondheid en zorg.

Els maakte zich als raadslid sterk voor de huishoudelijke hulp, ouderen in Stichtse Vecht en inwoners die moeten rondkomen van een laag inkomen. Op haar initiatief is de 55+ gids en de folder “Rondkomen in Stichtse Vecht” uitgebracht. De komende raadsperiode wil zij extra huisvestiging voor jongeren en ouderen realiseren en extra aandacht hebben voor huishoudens met lage inkomens.

Portefeuille                 : Sociale Zaken, Armoedebeleid & Schuldhulpverlening, Onderwijs,

                                      Jeugd(hulp) en Zorg (WMO), Volksgezondheid, Welzijn,

                                      Ouderen- en gehandicaptenbeleid, Bibliotheken, Vluchtelingenwerk.

Wijkcontactpersoon    : Breukelen, Nieuwer ter Aa, Kockengen

Commissies                : Raadscommissie Sociaal Domein

Telefoon                      : 06 1446 1994

E-mail                         : e.m.swerts@gmail.com