Vice Fractievoorzitter

Els Swerts

WMO, Onderwijs en Jeugd, Armoedebeleid en Schuldhulpverlening, Welzijn en Zorg, Ouderenbeleid
Els Swerts (55) studeerde sociale zekerheidswetenschap en woont in Breukelen. Zij werkt als beleidsmedewerker collectieve belangenbehartiging ouderen in de stad Utrecht (wonen, welzijn, zorg, minimabeleid). Zij is daarnaast voorzitter van het armoedeplatform in Utrecht. Sterk betrokken bij vraagstukken op het terrein van werk, inkomen en zorg.