Door op 5 februari 2013

Samen Sterk in Stichtse Vecht

Onder deze titel presenteerde wethouder Verkroost in juli 2012 zijn beleidsvisie op het Sociale Domein in Stichtse Vecht. 

Onder dezelfde naam is nu een serie informatiebijeenkomsten voor de raad gestart, waarin de zogenaamde grote transities centraal staan. 
De jeugdzorg komt van provincie naar gemeente, de extramurale begeleiding (= zorg voor mensen die thuis wonen) komt van de AWBZ naar de gemeente en de invoering van de Participatiewet brengt ook grote veranderingen voor de gemeente met zich mee. 
De overheveling van taken gaat gepaard met fiks gekortwiekte budgetten. Destijds vonden we de beleidsvisie een verzameling mooie woorden, die geen inzicht gaf in de te maken (deels pijnlijke) keuzes. 

Het is nu ruim een half jaar later. 

Uit de informatiesessie bleek, dat nog altijd erg veel uitgezocht moet worden voordat de keuzes echt gemaakt kunnen worden. 

De PvdA heeft onder meer gevraagd om extra aandacht voor de loketfunctie: gaan we straks één centraal loket maken of krijgen we straks gescheiden loketten voor werk en inkomen, WMO, jeugdzorg. En wat gaat er achter het loket gebeuren, zodat ook de zorg voor de meer complexe situaties klantvriendelijk wordt georganiseerd? 
Een ingewikkelde vraag, waarover wij als PvdA ook nog volop in discussie zijn. 
Verder vinden we het absoluut belangrijk dat er goed nagedacht wordt over de indicatie-stelling in de jeugdzorg. Wat ons betreft gebeurt dat zo eenvoudig mogelijk, zodat mensen niet 3x hun verhaal moeten vertellen. Daarop zijn besparingen te realiseren. 

Wordt vervolgd.