Door op 17 juni 2013

Regeling Starterslening

Boze en teleurgestelde makelaars kwamen inspreken. Het mocht niet helpen. Nog steeds hangt er een motie over startersleningen boven de markt, die in de gemeenteraad van Stichtse Vecht niet landt. Inmiddels bezochten we een provinciale woningmarktbijeenkomst, waar alle partijen betogen, dat startersleningen op dit moment de beste kans bieden om de woningmarkt enigszins vlot te trekken. Het VVD-CDA college van Stichtse Vecht wil er niet in investeren, ook al komt het geïnvesteerde bedrag grotendeels terug in de vorm van afbetaalde leningen.
Intussen gaat het met onze lokale woningmarkt slechter dan met de woningmarkt in omliggende gemeenten. Bovendien geeft doorstroming op de woningmarkt een zeer welkome impuls aan onze lokale ondernemers (bouwmarkten, schilders, …). Starters en eigenaren van onverkoopbare woningen zijn vooral de dupe van dit kortzichtige beleid.