Door op 19 juni 2013

Peilnota Duurzaamheid

In de werksessie van 19 juni stond de peilnota “Stichtse Vecht Energiek – ruim baan voor duurzaamheid” centraal.

Wij hebben gepleit voor het beter in balans brengen van de drie P’s (People-Planet-Profit) door wat meer aandacht te geven aan de ecologische duurzaamheid. De landelijke doelstelling van de reductie van 20% CO2 in het jaar 2020 mag wat ons betreft wat ambitieuzer. Ons streven om voor 30% reductie te gaan werd door wethouder Ploeg niet onderschreven.

Tevens hebben wij gepleit voor OZB-differentiatie bij duurzaamheidslabels voor woningen: hoe duurzamer je huis, hoe lager het OZB tarief. Ook hier had Piet Ploeg niet zo veel zin in, dus zal dit idee vaker moeten worden onderstreept in de toekomst.