Door op 15 mei 2013

Oplossing in zicht voor schoolroute Bloklaan

Bij de behandeling van de plannen voor het realiseren van 12 levensloopbestendige woningen op de hoek van de Bloklaan en de Mijndensedijk vroeg ik namens de PvdA, naar aanleiding van de vele verzoeken van omwonenden, aandacht voor de gevaarlijke oversteek over de Bloklaan. Mijn verzoek was of de veiligheid voor schoolgaande kinderen gelijker tijd verbeterd kon worden.

Erg verheugd was ik dat wethouder Wiersema toezegde dat het provinciebestuur van Utrecht dit wilde gaan oppakken. Naar verwachting komt er in september van dit jaar groen licht voor de uitvoering van een verbetering op deze drukke kruising.