Door op 19 juni 2013

Nota uitgangspunten voor (maatschappelijk) vastgoed

We hebben hierover meermaals uitvoerig bericht. De wethouder wil zoveel mogelijk vastgoed afstoten.

We verschillen van mening over het maatschappelijk vastgoed (sportzaaltjes, dorpshuizen). De wethouder wil dat onder voorwaarden behouden en bij die voorwaarden wringt de schoen.

Deze voorwaarden gaan over kostendekkende huren, beheer en exploitatie op afstand, meer commercialisering. Dit beleid leidt tot nu toe tot relatief weinig onrust, onder meer doordat gebruikers niet zijn betrokken in de discussie.

Veel mensen denken dat het alleen kernen met dorpshuizen aangaat, dat is dus niet zo. (Kleine) verenigingen worden nu al geconfronteerd met forse huurstijgingen en fors teruglopende subsidies. Als gevolg van deze uitgangspunten valt er voor erger te vrezen. De beloofde koppeling tussen huurprijzen en subsidie geldt bijvoorbeeld niet, als activiteiten verplaatst worden uit gemeentegebouwen, zoals de wethouder van plan is. Zo zitten er vele adders onder het gras.

Een overgrote meerderheid van de raad vindt het niet nodig om hier als raad grip op te houden, zodat de uitvoering van de nota nu volledig bij het college ligt.

U mag erop vertrouwen, dat wij dit onderwerp onmiddellijk weer terug op de agenda zetten, zodra we merken dat dit ten koste gaat van onze verenigingen en voorzieningen.