Door op 5 maart 2013

Nota Burgerparticipatie

Op persoonlijke titel heb ik actief meegewerkt aan de realisatie van deze nota vanuit een raadswerkgroep. 
Als PvdA hadden wij liever meer ambitie gezien, maar liever-broodjes worden niet gebakken. 
Het is goed dat de gemeente de intentie heeft om bewoners en bewonersgroepen zoveel mogelijk te horen en te betrekken bij beleid en plannen. 

In de werksessie en in de raad heb ik nog gepleit voor een betere positie van onze adviesraden (WMO-raad, sportraad, seniorenraad, dorpsraden en wijkcomités). 

Dat is gedeeltelijk overgenomen. 

Ook ons pleidooi om de opleidingsbudgetten ook beschikbaar te stellen voor bewonersgroepen is gedeeltelijk gehonoreerd. Ook is na ons pleidooi toegezegd dat meepraten bereikbaar blijft voor alle inwoners, ook als je minder tijd hebt, niet hooggeschoold bent en de weg in de gemeentelijke organisatie wat minder goed kent. 
Als alle mooie woorden worden waar gemaakt, gaan we een mooie tijd tegemoet, waarin gemeente en inwoners schouder aan schouder werken aan een prachtige gemeente.