Door op 29 november 2011

Neemt college visie PvdA rond Nyenrode over?

In de werksessie heb ik namens de PvdA een alternatief voor de plannen met massale bouwvolumes aan de zuidkant van het park Nyenrode verdedigd.

De voormalige gemeente Breukelen heeft op basis van vele aanvragen voor bouwvergunningen van de Universiteit Nyenrode gevraagd een wat langere termijnplanning voor te leggen en uit te leggen wat ruimtelijk de voornemens en de wensen waren voor Park Nyenrode. Dat heeft geresulteerd in een ruimtelijke visie, een richtinggevend kader voor het bestemmingsplan, dat in de werksessie van eind november vorig jaar is behandeld.

Aan de zuidrand moet echter veel meer een overgang komen van het oude landgoed naar het open weidegebied. De voorgestelde vier bouwblokken voldoen daar niet aan. Op de huidige parkeerplaatsen is wel wat lage bebouwing mogelijk, maar zeker niet op de graslandjes naar de westkant, omdat daar de ecologische dwarsverbindingszone in het gedrang komt.

De twee geprojecteerde bouwvlakken op die graslandjes kunnen beter richting de kanaalzijde achter de sportvelden van het landgoed worden geplaatst. Bij de discussie bleek de raad nogal verdeeld, maar het lijkt er op dat het college de visie van de PvdA zwaar laat meewegen bij de aanpassing van het visiedocument.