Door op 2 juli 2013

Hoogspanningsschakelstation Kortrijk

Het ministerie van EZ dwingt de gemeente, ondanks ons protest, tot het toelaten van een reusachtig hoogspanningsschakelstation in het kwetsbare cope landschap van Kortrijk, vlakbij Breukelen.
In een voorbereidende werksessie beriep wethouder Ploeg zich op een oude motie van de raad om tegen elk hoogspanningsschakelstation te zijn, ongeacht de locatie.

Deze strategie is inmiddels achterhaald. We riepen hem op om in ieder geval de locatie Kortrijk als minst wenselijk te bestempelen in zijn komend gesprek met het ministerie. In de werksessie hebben we afspraken gemaakt om met een nieuwe motie de locatie Kortrijk als minst gewenst te bestempelen en de grootte van het station planologisch te maximeren. Ook de verbinding tussen het 380kV en 150kV net moet wat ons betreft ondergronds komen.

In de raad hebben we de motie van Duurzaam Stichtse Vecht met deze strekking verdedigd en werd hij unaniem aangenomen.