Door op 12 februari 2013

Evaluatie delegeren omgevingsvergunningen naar College

De raad heeft vorig jaar, onder luid gemor, een verklaring van geen bedenkingen afgegeven aan het College voor kleine afwijkingen van bestemmingsplannen. Dat past bij de schaalgrootte van de gemeente.

Ik was namens de PvdA destijds kritisch, omdat er (nu nog altijd) geen gemeentelijke structuurvisie is, die aangeeft wat waar mogelijk is. 
Wij hebben daarom, met andere fracties, gevraagd om evaluatie van de regeling, zodat we zicht houden op mogelijke ongewenste ontwikkelingen. Destijds is onze vraag om vermindering van het aantal “vrijgestelde” woningen (van 25 naar 5) gehonoreerd en hebben we de toevoeging dat aanvragen moeten passen bij de aard en schaal van de woonkern, ondersteund. 
Wij zijn door de evaluatie enigszins gerust gesteld. Het lijkt erop dat wethouder Wiersema bij twijfel voorstellen aan de raad voor legt.