Door op 15 mei 2013

De “achterkamertjes” rond Schildershof

Als door een wesp gestoken reageerden de VVD, CDA en Streekbelangen tijdens het debat over het bestemmingsplan Schildershof.

In de werksessie uitte ik mijn verbazing over het weer in behandeling nemen van dit veel te grote bouwplan van de Vomar in de Schildershof in Maarssen-Dorp buiten het openbare debat om. In een eerdere werksessie had de wethouder immers geconstateerd dat er voor de plannen te weinig draagvlak was.
Kennelijk had de opmerking bij de VVD, CDA en Streekbelangen een open zenuw geraakt want de coalitiepartijen beweerden om het hardst dat er niets in de “achterkamertjes” (zoals ze het zelf noemden) was bedisseld.