Door op 12 maart 2013

Bestemmingsplan De Karavaan

De werksessie van 12 maart was een onverwachte afronding van het bestemmingsplan “De Karavaan”. 

Na een rondwandeling door Kamelenspoor in Maarssenbroek op 6 maart kwam geheel onverwacht de mededeling dat Woningcorporatie Portaal de stekker uit het project had getrokken, waarmee ook dreigt dat de gemeente Stichtse Vecht een provinciale subsidie van €750.000 misloopt.

In de werksessie benadrukte ik namens de PvdA de impuls voor de wijk Kamelenspoor in Maarssenbroek met de realisatie van 57 levensloopbestendige sociale huurappartementen en 9 grondgebonden starterswoningen zeer belangrijk te vinden. Ik vind dat wethouder Klaas Wiersema vooral met Portaal in onderhandeling moet gaan over de resterende mogelijkheden. 

In het debat bleek dat Portaal van hogerhand heeft moeten prioriteren in verband met de stagnerende woningmarkt en heeft het project Karavaan in Maarssenbroek “on hold” gezet.

Met de toezegging van de wethouder om binnenkort nadere informatie over de voortgang te verstrekken werd het plan doorgeleid naar de raad om daar in april vastgesteld te worden, tenzij de ontwikkelingen met Portaal aanleiding geven om verder op te schorten.

De wethouder zegde eveneens toe om de knelpunten rond de verkeerssituatie in Kamelenspoor na de vaststelling samen met de bewoners in het project in te passen.