Door op 25 juni 2013

Bestemmingsplan Corridor

In dit bestemmingsplan zijn we van meet af aan heel helder geweest: De ontwikkelingen rond het stationsgebied van Breukelen is een te grote aanslag op de leefbaarheid van het “Rode Dorp”.
Het verplaatsen van de parkeergarage voor 600 auto’s naar een locatie langs de Amerlandseweg is maar ten dele gelukt. De parkeerflat bij het “Rode Dorp” wordt lager en kleiner en er wordt naar een andere locatie gekeken voor de rest.

Ook ons pleidooi voor verbetering van de ontsluiting van het Bedrijventerrein Keulsche Vaart werd gesteund. We hebben er op aangedrongen om het aan- en afgaande vrachtverkeer te splitsen. Heenweg over de Broekdijk Oost en terugweg via de Kanaaldijk onder de brug door naar de rotonde. Een aanpassing van het bestemmingsplan is hiervoor niet nodig.