Door op 21 mei 2013

Bestemmingsplan Breukelen Woongebied

In het kader van de herziening van alle verouderde bestemmingsplannen vóór 1 juli 2013 was dit weer een groot plan.

Bij de discussie in de werksessie benadrukte ik dat grootschalige ontwikkelingen buiten de rode contouren (door de provincie vastgestelde bebouwingsgrenzen) uit den boze zijn.

De voorgestelde ontwikkeling om de enclave Broekdijk Oost 34 binnen de parkomgeving van Nyenrode vol te bouwen met 4 woningen van 900 m3 staat haaks om wat wij in het buitengebied willen.

Te veel en te groot wat ons betreft.